05:56

Interessen for foreningsidrætten er under pres i hele Nordjylland. Det mærker de også i Støvring IF Fodbold. Med sine 650 medlemmer er fodboldklubben en af Nordjyllands største, men Støvring IF kæmper hårdt for at finde frivillige, som kan sikre klubbens fremtid.

Foto: Christian Henriksen

1 af 2

Idrætsforeninger er tvunget til at forandre sig

Interessen for foreningsidrætten er under pres i hele Nordjylland. Det mærker de også i Støvring IF Fodbold. Med sine 650 medlemmer er fodboldklubben en af Nordjyllands største, men Støvring IF kæmper hårdt for at finde frivillige, som kan sikre klubbens fremtid.

Pokalskabet er godt fyldt op i Støvring IF's klubhus. Til gengæld kunne klubben godt bruge nogle flere navne på listen over frivillige, der giver en hånd med.

- Vi mangler hænder. Vi har omkring 120 frivillige i Støvring, som gør en kæmpe indsats, men det er bare ikke nok, siger Kaj Madsen, formand for Støvring IF Fodbold.

Støvring IF's fodboldafdeling har kun oplevet en lille nedgang i medlemstallet i de seneste år, og da mange børnefamilier vælger at bosætte sig i Støvring-området, regner Kaj Madsen med at klubben får flere medlemmer i de kommende år. Spørgsmålet er så, om klubben kan finde de frivillige, der er brug for.

- Nogle - jeg ved ikke, om man kan kalde dem sortseere - siger, at frivillighedsgraden vil svinde i de kommende år. Det håber jeg ikke er rigtigt, siger Kaj Madsen.

Jannik Riis er tidligere sportschef i Støvring IF. Han er i dag indehaver af virksomheden Technica Football og arbejder blandt andet med, hvordan de traditionelle idrætsforeninger kan udvikle sig. Han mener, at der er behov for en revolution i forenings-Danmark.

- Smadr hele huset. Ødelæg foreningerne. Byg dem op forfra. Sæt nye ting i spil. Sæt måske kontingentet op. Sæt nogle nye rammer sammen og prøv at byg det op på en helt ny måde i forhold til den gamle kultur, mener Jannik Riis.

Der er ifølge Jannik Riis behov for at idrætsforeningerne fokuserer mere på at sammensætte bestyrelser, som er bedre til at rekruttere frivillige hænder.

- Man vil gerne det bedste, men det er blevet komplekst at drive en forening. Det kræver nogle kompetencer, så muligheden kunne være at hæve kontingentet og få nogle større kompetencer ind med de rette energier, siger han.

I Støvring IF har man fornylig diskuteret muligheden for at hæve kontingentet, så medlemmerne - eller i de fleste tilfælde deres forældre - betaler sig fra at skulle bidrage mere. Den løsning er Kaj Madsen dog ikke fortaler for.

- En stor kontingentforhøjelse vil vi ikke have. Så er det moderen med de tre børn, som ikke har råd til at sende sine børn til fodbold. Vi er en breddeklub, som skal støtte alle 650 medlemmer og ikke en bestemt elite, siger Kaj Madsen.

Selvom forenings-Danmark er under pres fra mange sider og både er udfordret af medlemsnedgang og mangel på frivillige, så mener Kaj Madsen, at klassiske idrætsforeninger som Støvring IF vil bestå.

- Det skal jeg og vil jeg da tro på. Det er helt sikkert, siger han.