Rebild siger nej til naturnationalpark

Rebild Kommune har takket nej til en naturnationalpark i Rold Skov, fordi man foretrækker at give naturen friere rammer på en anden måde.

Et areal i Rold Skov er blandt de 23 steder i Danmark, hvor Miljøministeriet lægger op til, der kan blive oprettet nye naturnationalparker. Op til 10 områder skal udvælges, men hvis det står til Rebild Kommune, er Rold Skov ikke blandt de udvalgte. Det fortæller borgmester Leon Sebbelin (R).

- Vi har takket nej til, de resterende statslige arealer i Rold Skov udlægges til naturnationalpark, fordi det indeholder en masse gavntømmer, som er til glæde for klimaregnskabet, til glæde for byggebranchen og til glæde for de lokale savværker, siger han.

- Og så peger vi på et andet område, hvor vi kan løse både biodiversitet men også en række udfordringer herunder klimaudfordringen, siger han.

Behov for et bredere perspektiv

Rebild Kommunes Grønne Råd har lavet et projekt, der inddrager Lindenborg Å-dal og dele af Rold Skov, hvor man kan løse mere end ét problem, lyder det fra borgmesteren.

- Der kan man både løse biodiversitet, man kan løse nogle klimaudfordringer, der er plads til nogle rekreative ting, og der er plads til energi- eller lavbundsarealer, siger Leon Sebbelin.

Borgmesteren i Rebild peger på, det er nødvendigt at se på behovene i et bredere perspektiv.

- De folk, der taler om naturnationalparker, har meget fokus på biodiversitet. Vi forsøger at kigge på det mere mulitifunktionelt. Vi vil meget gerne løse en lang række problemer på én gang. Gør vi ikke det, så løber vi simpelt hen tør for areal i forhold til alle de ønsker, der er, siger Leon Sebbelin.

Ifølge et notat på Miljøministeriets hjemmeside om processen i forbindelse med naturnationalparkerne bliver der formentlig taget beslutning om placeringen af de 10 nye naturnationalparker i løbet af efteråret.


Seneste nyt

fra Nordjylland