LIGE NU:

Bred enighed om budgetforlig i regionsrådet: - Vi har meget fokus på en sikker økonomisk kurs

Regionsrådet har indgået en budgetaftale for 2021. Aftalen, der bærer præg af corona-situationen, ønsker blandt andet at styrke det akutte beredskab lokalt. Det skal blandt andet ske med en paramedicinerbil i Skagen og en akutlægebil i Thisted.

Det var et bredt flertal i regionsrådet, som mandag aften indgik en aftale for budgettet 2021.

Og det blev en aftale påvirket af COVID-19-situationen, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

- Jeg er glad for, at der er bred enighed om aftalen. Den skaber en sikker vej i en tid med mange udfordringer; COVID-19, stigende medicinudgifter og udflytning til det nye universitetshospital i Aalborg Øst. Derfor har vi meget fokus på en sikker økonomisk kurs.

Aftalen har blandt andet fokus på håndtering af coronapandemien med mulighed for at optrappe kapaciteten på hospitalerne, øge testkapacitet samt testtilbud.

- Vi ved godt, at mange medarbejdere har ydet en stor indsats under coronakrisen, som ikke er slut endnu, og det har været vigtigt for os ikke yderligere at øge presset på de ansatte med besparelser og nye opgaver, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).    

Stigende udgifter 

Budgetaftalen 2021 er udfordret af stigende udgifter og heriblandt stigende medicinudgifter. For at begrænse udgiftsvæksten mest muligt fortsætter regionen derfor med særlige medicinindsatser, der skal bidrage til besparelser i medicinudgifterne på i alt 12 mio. kr. i 2021.

 
 
Foto: Region Nordjylland (pressefoto)

En anden udgiftstung post er det nye universitetshospital i Aalborg Øst. I aftalen vurderer man udflytningen til at være "en meget stor og kompleks opgave, som der skal spares op til". Derfor afsættes der yderligere 45,1 mio. kr. til udflytning i 2021-budgettet.

Længere åbningstider hos lægen

I aftalen fremgår det også, at akuttilbud i nærområderne ønskes styrkes på en række områder. Der lægges op til, at privatpraktiserende læger skal øge den digitale adgang i kombination med længere åbningstider.

Det gælder eksempelvis Vesthimmerland, hvor Skadeklinikken Farsø skal udvide åbningstiden, så der er åbent alle dage kl. 8-22.

Derudover ønsker man i aftalen af styrke Vendsyssel i forhold til det akutte beredskab med en paramedicinerbil i Skagen. Derudover er det også planen, at Thisted skal have en døgnbemandet akutlægebil.

- Vi får nu en paramedicinerbil alle årets dage i Skagen, og vi opgraderer med en lægebil i Thisted, som bliver heldøgnsdækket. Der ud over bliver der åbnet yderligere op for lægeklinikken i Farsø, ligesom der kommer et tættere samarbejde med den kommunale sygepleje i første omgang som pilotprojekt i Jammerbugt. Som gerne skulle videre ud til andre nordjyske kommuner.  Det skal være med til at sikre større tryghed og nærhed i akuttilbuddene og nærområderne, da vi kan høre, at folk er bekymrede over, at de synes, der er langt til de store hospitaler, og de er bekymrede for, om de får hurtig nok hjælp. Og vi må erkende, at når vi kigger på et område som Skagen, så har de den største andel af udrykninger – godt nok ikke mange – der tager over 30 minutter. Det er ikke tilfredsstillende, og det er det, vi ønsker at hjælpe med, siger Ulla Astman, regionsrådsformand (S).

Psykiatri, trafik og IT

Et andet fokus i aftalen er indsatsen for at nedbringe dødeligheden for patienter med alvorlig psyisk sygdom. Her ønsker forligspartierne at udvikle den tværfaglige indsats med øget samarbejde på det somatiske og psykiatriske område.

Den offentlige transport har også været påvirket af COVID-19 samt et faldende antal passagerer. Her er forligspartierne enige om at undgå at nedlægge ruter samt fokusere på grøn busdrift.

På anlægsområdet er der varslet et stort løft i budgettet, hvor der blandt andet er afsat 35 millioner kroner til it-udstyr i forbindelse med de ny universitetshospital i Aalborg Øst.

Bag budgetforliget står alle regionsrådets partier, undtaget Thomas Hav (uden for partierne). 29. september er der 2. behandling af budget 2021 i Regionsrådet.

Læs hele aftalen her

180521 Stork Still

play Flere storke på visit i Nordjylland: Engang var der 135 storkepar i én nordjysk landsby

Mikele Volpi

play Restauranter slipper ikke for at tjekke coronapas: - Vi er ikke kommet af med nogle restriktioner

Torben Hedegaard

Kommune handlede forkert i Torbens sag med dagpenge: - Det har været forfærdeligt

Retten i Aalborg

53-årig mand dømt for at voldtage sit eget barn

180521 Stork Still

play Flere storke på visit i Nordjylland: Engang var der 135 storkepar i én nordjysk landsby

Mikele Volpi

play Restauranter slipper ikke for at tjekke coronapas: - Vi er ikke kommet af med nogle restriktioner

Torben Hedegaard

Kommune handlede forkert i Torbens sag med dagpenge: - Det har været forfærdeligt

Til forsiden

Til forsiden