LIGE NU:

Flere nordjyske virksomheder måtte dreje nøglen om i 2018

425 nordjyske virksomheder gik konkurs i løbet af 2018 - en betydelig stigning i forhold til 2017. Forklaringen skal blandt andet findes hos IVS-selskaberne.

Antallet af virksomhedskonkurser i Nordjylland var i 2018 betydeligt højere end i 2017. Sidste år gik 425 nordjyske virksomheder konkurs, mens tallet i 2017 var 367.

Ifølge økonom i Dansk Erhverv Kristian Skriver ligger niveauet for konkurser højt i disse år. Kristian Skriver medgiver, at det kan virke besynderligt, når der ellers er fremgang i dansk og international økonomi.

- En af grundene til, at antallet af konkurser alligevel ligger højt, er, at det for nogle år tilbage blev muligt at oprette de såkaldte IVS’ere, hvor kravet mht. startkapital er lavere. Det har hævet antallet af nyetablerede selskaber og dermed også konkurrencen blandt virksomhederne.

- Som naturlig konsekvens heraf ser vi også flere konkurser i disse år. Så selvom antallet af konkurser i 2018 altså ligger på niveau med det, vi så i årene efter krisen i 2008, så er det nogle andre forhold, der trækker konkurstallet i dag sammenlignet for lidt over 10 år siden, siger Kristian Skriver.

Antallet af konkurser i Nordjylland i årene efter den økonomiske krise i 2008 lå på henholdsvis 417, 394 og 364 i årene 2009, 2010 og 2011. I 2016 gik 424 virksomheder konkurs, og derfor var 2018 det år, hvor flest virksomheder måtte dreje nøglen om siden 2004. 

På landsplads gik 7189 virksomheder konkurs i løbet af sidste år. 

60_percent

play Øget behov for test: Alle testcentre skal have åbent hver dag

60_percent

play Nordjylland får ny naturnationalpark

Ålegræs iltsvind Limfjorden

Landbruget deltager i nyt samarbejde om at sørge for en ren Limfjord

Mettes sag

play Sagen var forældet, da Mette opdagede lægefejl: Minister vil ikke droppe klagefrist

60_percent

play Øget behov for test: Alle testcentre skal have åbent hver dag

60_percent

play Nordjylland får ny naturnationalpark

Ålegræs iltsvind Limfjorden

Landbruget deltager i nyt samarbejde om at sørge for en ren Limfjord

Til forsiden

Til forsiden