Region Nordjylland er i fuld gang med oprensning og sikring af grundvandet under en tidligere maskinstation i Visborg, fordi forureningen på sigt er en risiko for borgernes sundhed

Region Nordjylland renser pesticidforurenet grundvand i Visborg

Region Nordjylland er i fuld gang med oprensning og sikring af grundvandet under en tidligere maskinstation i Visborg, fordi forureningen på sigt er en risiko for borgernes sundhed.

Tidligere lå der i mange år en maskinstation på adressen Pilkestræde 3 i Visborg. Ved en forureningsundersøgelse har Region Nordjylland påvist en meget kraftig forurening med pesticider i grundvandet omkring maskinstationens tidligere vaskeplads. Forureningen kan spores i jorden helt nede i 20 meters dybde.

Forureningen er så omfattende, at den udgør en risiko i forhold til det grundvand, der indvindes ved Visborg Vandværk. Forureningen blev derfor også prioriteret, da Region Nordjylland i 2019 udvalgte grunde til oprensning.

Forurenet grundvand renses

På den tidligere maskinstation og på en naboejendom har Region Nordjylland i slutningen af 2019 gravet ca. 170 meter drænrør ned i ca. 2,5 meters dybde.

Fra drænene pumpes ca. 2 kubikmeter vand i timen til et rensningsanlæg, som Regionen har opstillet på grunden. I rensningsanlægget ledes grundvandet gennem et kulfilter, som fjerner pesticiderne. Anlægget skal sikre, at der i de kommende år ikke udvaskes flere pesticider ned til det primære grundvandsmagasin og dermed ikke ned til det grundvand, hvor Visborg Vandværk henter sit drikkevand. Analyser udtaget fra vandværket viser ikke indhold af pesticider.

- Heldigvis er forureningen ikke påvist i vandværkets boringer, og sådan skal det gerne blive ved med at være. Så jeg er glad for, at vi med dette projekt er med til at sikre rent vand til borgerne i Visborg, siger Mads Thomsen, formand for Regionsrådets Klima- og Miljøudvalg.

Læs også Forurenet jord: Regionen fjerner pesticider fra grundvandet

Det omfattende oprydningsarbejde, som Regionen gennemfører i 2019 og 2020, koster samlet ca. 1,2 mio. kr.

Flere pesticider i vandet

I grundvandet under den tidligere maskinstation på adressen Pilkestræde 3 i Visborg er der påvist indhold af flere forskellige pesticider over grundvandskriterierne.

Der er primært påvist chloridazon og specielt nedbrydningsproduktet chloridazon-desphenyl. Indholdet af chloridazon-desphenyl i det øverste grundvand overstiger grundvandskriterierne med en faktor 380. Chloridazon blev brugt i perioden fra 1964 til 1996 til dyrkning af roer, rødbeder og løg.

Der er også påvist indhold af nedbrydningsprodukter af atrazin samt 4-CPP og lenacil.