Region Nordjylland truer ambulancefirma med millionkrav: Det er 'unfair konkurrence'

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv mener ikke, der er fair og lige konkurrence på ambulancemarkedet og frygter, at private virksomheder ender med at trække sig.

Markedschef Morten Jung fra Dansk Erhverv har kun hovedrysten tilovers for den indsats, Region Nordjyllands eget beredskab har leveret i det halvandet år, regionen selv har kørt ambulancer.

- Det er jo ikke noget, man bare lærer på en formiddag. Regionen er helt ny i det her spil, så derfor er det helt naturligt, at de er bagud på point, siger Morten Jung.

I mange år kørte Falck ambulancerne i Nordjylland, men et flertal i regionsrådet vedtog, at regionen fra 1. april sidste år selv skulle overtage mere end halvdelen af driften.

Det betyder, at Region Nordjylland selv kører ambulancerne i 60 procent af landsdelen, mens den private leverandør PreMed står for de resterende 40 procent.

De tørre tal afslører dog en tydelig forskel. Mens 18,6 procent af regionens egne ambulancer fra Den Præhospitale Virksomhed i den seneste tid har været ude af drift, så er det kun tilfældet for 2,4 procent af PreMeds ambulancer.

Varsler millionkrav

I kontrakten med regionen har PreMed forpligtet sig til at holde den såkaldte nedetid under 0,5 procent, og derfor mener Region Nordjylland, at firmaet skal betale en bod på 5,2 millioner kroner.

- Som det er i dag, er der ikke fair og lige konkurrence mellem regionen og de private leverandører. Når regionen selv mangler ambulancer, så siger de til PreMed, at ”I skal sende en ambulance for at hjælpe os.” Det betyder, at det påvirker nedetiden hos PreMed. PreMed gør faktisk regionen en tjeneste, og som tak for det, så truer man med at give dem en bod, siger Morten Jung.

Region Nordjylland præciserer over for TV2 Nord, at Den Præhospitale Virksomhed disponerer over alle beredskaber i Region Nordjylland, og at man derfor ikke "låner" ambulancer af PreMed, men har mulighed for at disponere over alle ambulancer - uanset om der er tale om en af regionens egne ambulancer eller en ambulance fra PreMed.

- Region Nordjylland kan bekræfte, at vi løbende holder vores forskellige leverandører op på såvel store som små forhold i de underskrevne kontrakter. Det gælder også forhold vedrørende bod. Dette for at sikre, at regionen dels får den vare, som vi har krav på, dels sikrer at leverancen afspejler indholdet i de udbud, som ligger til grund for mange af kontrakterne, skriver Region Nordjylland til TV2 Nord og fortsætter:

- At benytte bod for manglende beredskaber i vores kontrakter med ambulanceleverandører er et kendt værktøj, som bruges i alle regioner, og som Region Nordjylland også altid har benyttet.

Hjemtog for at spare

Målet med at ændre på ambulancedriften var at spare 26 millioner kroner i forhold til, hvad ambulancedriften kostede, da Falck stod for driften af beredskaberne.

- I 2023 oplever vi at være et spejl af det samlede sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenet er presset og det afspejler sig også i det præhospitale setup. Vi har også travlt og er en del af den samlede økonomi i regionen. Vi har lavet nogle opbremsende initiativer, hvor vi har haft et lille merforbrug, som vi skal rette op på, siger Peter Larsen, der er direktør i Den Præhospitale Virksomhed ved Region Nordjylland.

- Den grundlæggende besparelse, der var ved, at man valgte den løsning, man gjorde ved, at regionen hjemtog 60 procent af ambulanceberedskabet og PreMed leverer de 40 procent, er intakt. De penge er fjernet fra vores grundbudget og har siden 2022 indgået i regionens overordnede budgetlægning og er blevet brugt til andre ting, siger Peter Larsen.

Private overvejer situationen

Det nye præhospitale setup i Region Nordjylland skulle betyde bedre service for borgerne, men indtil videre bliver kun servicemålene for de mest akutte kørsler opfyldt. Til gengæld må borgerne vente længere på hjælp, hvis de ikke er i livsfare.

Mener du stadig, det er en god løsning, at Den Præhospitale Virksomhed står for 60 procent af ambulancedriften i Region Nordjylland?

- Ja, det synes jeg. Jeg synes, balancegangen mellem at have en offentlig og en privat leverandør fungerer godt i dagligdagen, siger Peter Larsen.

Den kontrakt, PreMed har underskrevet med Region Nordjylland, kan ikke opsiges i de første fem år.

Morten Jung kan dog godt forstå, hvis private leverandører gør sig tanker om at trække sig fra ambulancemarkedet, når de skal leve op til andre krav, end det offentlige stiller til sig selv.

- Jeg forstår da udmærket godt, at man som leverandør til regionen - der har flere forskellige kasketter på - gør sig sine overvejelser, inden man byder på sådan en opgave, siger Morten Jung.


Seneste nyt

fra Nordjylland