Flere naboer til skifergasprøveborigner frygter at deres egne vandborigner vil blive påvirket, når der i forbindelse med skifergasboringeren også skal indvindes vand. Foto: Daniel Mikkelsen

Frygter at miste vand

I forbindelse med prøveboringer efter skifergas ved Dybvad er der givet lov til at indvinde vand. det bekymrer naboer, som selv har vandboringer.

Fra sit hjem på Blåkildevej i Dybvad kan Margaret Christiansen se det sted, hvor der er planlagt prøveboringer efter skifergas. Samme sted, knap en kilomter fra Margaret Christiansens hus skal der i forbindelse med prøveboringerne ogsålaves vandindvindingsboringer. Det besluttede byrådet i Frederikshavn Kommune onsdag aften at tillade.

- Jeg har protesteret, for jeg er ikke så glad for, hvis vi skulle miste vores vand, siger Margaret Christiansen.

Hun og en anden beboer på Blåkildevej har klaget over vandindvindingsboringerne, da begge beboere har egne brønde og de er bange for, at vandstanden i deres boringer kan påvirkes af de nye boringer.

En vurdering fra Center for Teknik og Miljø i Frederiskhavn Kommune har dog givet byrådet mulighed for at tillade boringerne, da man ikke mener at vandstanden hos de berørte beboere vil falde mere end maksimalt et par centimeter.

- Men det er jo kun ved den første boring, hvor de skal pumpe 3000 liter op. Når de begynder på fracking(indvinding af skifergas, red.) så bliver det 15.000 liter pr. fracking, og det er jo noget helt andet, siger Margaret Christiansen.

Skulle det påvirke vandstanden i væsentlig grad, kan det være nødvendigt at slutte sig til kommunens vandforsyning. Noget, der vil betyde en væsentlig udgift for Margaret Christiansen og hendes mand, der begge er pensionister. Det vil løbe op i 20.000 kroner plus moms at komme på det kommunale vand.