LIGE NU:

Aalborg Kommune vil ikke risikere forurening - Slam bliver brændt

Aalborg Portland brænder slammet fra Aalborg Kommune, fordi kommunen vil sikre, at slammet ikke havner i drikkevandet. Men Aalborg Kommune er overforsigtige i forhold til slam, mener Miljøstyrelsen.

Spildevandsslam er mistænkt for at indeholde tungmetaller og medicinrester fra menneskeafføring. Derfor forsøger Aalborg Kommune at beskytte drikkevandet i kommunen ved at brænde spildevandsslam, så det ikke kan blive spredt ud på markerne.

Spildevandsslammet bliver i stedet tørret og brændt på en af de store virksomheder i kommunen.

De sker hos cementfabrikken Aalborg Portland, og her er de glade for slammet. Hvert år brænder virksomheden omkring 3000 ton af det fra rensningsanlæggene i Aalborg, og det betaler kommunen 750.000 kroner for. For Aalborg Portlander det en god forretning.

- Vi får det ud af det, at vi ikke skal købe så meget kul. Og vi får også et beløb for at modtage spildevandsslammet, siger Preben Andreasen, der er miljø- og energichef hos Aalborg Portland.

sådan noget vil vi meget meget nødigt have ud i vores natur og i vores vandløb, hvor vi kan risikere at det kan blive blandet med vores grundvand

Det tørrede slam fra rensningsanlæggene bliver screenet for 11 forskellige farlige stoffer. Hvis slammet ikke indeholder de 11 stoffer kan det ifølge lovgivningen bruges som gødning på marker. Men det vil Aalborg Kommune ikke have, så derfor bliver slammet brændt.

- Det bliver screenet for 11 forskellige stoffer, men hvad der ellers måtte være af tungmetaller eller miljøfremmede stoffer, det er der sådan set ikke nogen, der ved, fordi det er der ikke nogen, der holder øje med. Og sådan noget vil vi meget meget nødigt have ud i vores natur og i vores vandløb, hvor vi kan risikere at det kan blive blandet med vores grundvand, siger Lasse Puertas Olsen (Enhedslisten), der er rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.

Miljøstyrelsen mener, at kommunens forsigtighed er fagligt ubegrundet. Styrelsens holdning er, at det er en god løsning at køre slam ud på marker. Det indeholder nemlig gode næringstoffer og fosfor som efterhånden er mangelvare i hele verden. Styrelsen mener, den nuværende test af slammet er tilstrækkelig.

- Vi gør det, at vi løbende kigger på, om der er nye stoffer, der skal tages med i vores slambekendgørelse eller ej, og ser om der er nogle nye stoffer, der popper op, fortæller dyrlæge Linda Bagge fra Jord og affald under Miljøstyrelsen.

Udover at slam er en god forretning, så passer det også ind i Aalborg Portlands målsætning om at erstatte kul med affald. Derfor vil fabrikken meget gerne aftage endnu mere slam end i dag.

Skagen uge 29

play Højeste smittetal i Danmark: Nu er fire restauranter lukket i Skagen

def_thumb,50_percent

play OL-sølv inspirerer: - Næste gang skal jeg ikke sidde i sofaen

Bente siig

69-årig campist frygter ikke skybrud: - Det hører bare med til campinglivet

Brand i Nibe 1

play Hus brød i brand efter lynnedslag

Skagen uge 29

play Højeste smittetal i Danmark: Nu er fire restauranter lukket i Skagen

def_thumb,50_percent

play OL-sølv inspirerer: - Næste gang skal jeg ikke sidde i sofaen

Til forsiden

Til forsiden