Så er den gal igen-igen: Der er fundet endnu flere fejl på sygehusbyggeri

Ifølge rapporten forventes Nyt Aalborg Universitetshospital stadig at stå klar i 2026.

Der er ikke bare problemer med fugt i facaderne og rummene på hospitalet. Der er også skader på brugsvandsinstallationen. 

Senest er det kommet frem, at der 110 forskellige steder i byggeriet trænger vand ind - og det i så store mængder, at der mange steder ligger vandpytter på gulvene. 

Men som noget nyt, er det nu kommet frem at der ikke er lydisoleret godt nok mellem rummene på sygehuset. Dertil kommer det, at der er behov for brandisolering mange flere steder. 

Det fremgår af en rapport, som er blevet drøftet på et møde i regionens forretningsudvalg. 

Rapporten

I rapporten fremgår det at:

Det er konstateret ved lydmålinger mellem sengestuerne, at både luft- og trinlyd overskrider flere steder (ca. 30%) grænseværdierne for det tilladelige... Overholdelse af grænseværdierne er en forudsætning for ibrugtagningstilladelse til byggeriet.

Totalrådgiver har opdateret røggasberegninger, som viser at der er behov for brandisolering mange flere steder. I det det flere steder er umuligt at brandisolere kanaler, er der flere steder behov for at montere nye brand- og røgspjæld. Herudover er der mange steder brug for brandisolering. Totalrådgiver har præsenteret nødvendige ændringer og omfang.

TV2 Nord arbejder på at få en kommentar fra Region Nordjylland. 

Rummene kan ikke bruges 

Problemet med lydisoleringen er, at lydmålingerne ligger på 30 procent mere end det tilladte. Og det skaber store problemer for regionen, for det er nødvendigt at grænseværdierne overholdes, hvis og når rummene tages i brug. Derfor skal en entreprenør nu vurdere, hvordan fejlen kan repareres, og lave en mangelliste. 

En totalrådgiver har allerede præsenteret nødvendige ændringer for, at hospitalets brandisolering kan leve op til kravene. 

Ifølge rapporten forventes Nyt Aalborg Universitetshospital stadig at stå klar i 2026. 


Seneste nyt

fra Nordjylland