Foto: Lars Christoffersen (arkiv)

02:14

Akut lægemangel truer med at lukke flere afdelinger på hospitalet i Thisted

1 af 2

Lægemangel: Lukning truer akut kirurgi i Thisted

Der er hårdt brug for kirurger på Regionshospital Nordjylland i Thisted. Manglen betyder, at hospitalet kan komme til at skulle lukke afdelingen for akut kirurgi midlertidigt.

Lægemangel inden for kirurgien på Regionshospital Nordjylland i Thisted kan føre til, at hospitalet indfører en midlertidig begrænsning af de kirurgiske aktiviteter i Thisted.  Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Det kan ske i løbet af juni, hvis der inden ikke er mulighed for at sikre en fuld kirurgisk vagtdækning. 

Det oplyser hospitalsdirektør Henrik Larsen torsdag morgen i et personalemøde for det samlede personale på hospitalet i Thisted.

- Vi er rigtig ærgerlige over den situation, vi står i. Men der er for få kirurgiske læger, og det rammer ekstra hårdt i yderområder. I Thisted rammer det os på den måde, at vi måske i løbet af juni ikke har andre muligheder end at begrænse de kirurgiske aktiviteter i Thisted midlertidigt. Men vi kæmper selvfølgelig for at få de nødvendige læger til, så vi kan holde funktionerne i gang så længe som muligt – og helst kan undgå at lave begrænsninger, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen.

Hvis man begrænser de kirurgiske aktiviteter i Thisted, kan det betyde følgende:

  • Der kan ikke modtages akutte kirurgiske patienter på Regionshospital Nordjylland i Thisted.  
  • Der foretages kun planlagt dagkirurgi i Thisted.
  • Der kan ikke modtages akutte gynækologiske patienter i Thisted.
  • De akutte kirurgiske og gynækologiske patienter omvisiteres til regionens øvrige hospitalsmatrikler eller til nærmeste hospital i Region Midtjylland.
  • Fravær af det kirurgiske vagt betyder endvidere, at der ikke kan varetages fødsler på Regionshospital Nordjylland, Thisted.
  • Fødslerne flyttes i den midlertidige periode til Aalborg, Hjørring eller et hospital i Midtjylland afhængig af den gravides ønske.
  • Før-fødselsforløbet og barselsforløbet forbliver i Thisted.

Hospitalsdirektøren understreger, at hospitalet og Region Nordjylland sammen har kæmpet for at tiltrække de kirurgiske læger, der kunne sikre at funktionerne i Thisted, men at det hidtil har været forgæves.

- Vi finder det nødvendigt allerede nu at diskutere en eventuel begrænsning af aktiviteten, så disse overvejelser er på plads inden sommerferien banker på døren. Under alle omstændigheder står hospitalet i Thisted i en skrøbelig situation, når en krumtap i det samlede akutte beredskab stort set er bemandet med vikarer og korttidsansættelser over den kommende tid, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen.

Den midlertidige model vil i givet fald fungere, indtil der er fundet en varig løsning på udfordringerne med lægemanglen i kirurgien i Thisted.

Samtidig har Region Nordjylland og regionens hospitaler sat gang i arbejdet med at sikre en fremadrettet løsning for kirurgien i Thisted. Der afdækkes forskellige driftsscenarier samt vurderes afledte konsekvenser for den samlede drift på matriklen.

Det forventes, at politikerne i Regionsrådet inden sommerferien vil få forelagt en handleplan for en varig løsning af problemerne med lægemangel i kirurgien i Thisted, og Regionsrådet vil løbende blive holdt orienteret om sagen. Hospitalet har samtidig orienteret kommuner, praktiserende læger og andre samarbejdsparter om muligheden for at der indføres midlertidig begrænsning af aktiviteterne i Thisted.