Foto: TV Midtvest

Påbud til lægehus i Hurup: Problemer af større betydning for patientsikkerheden

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud til Falcks lægehus i Hurup. Det er blandt andet mangelfuld journalføring og ordination af afhængigheds-skabende lægemidler uden lægelig begrundelse, der bliver påpeget.

Der var ellers lige blevet strammet op på Falcks klinik i Hurup, efter Styrelsen for Patientsikkerhed i januar gav påtaler for ”væsentlige problemer med betydning for patientsikkerheden”. Men i en rapport, der er lavet efter et tilsyn i juni 2017, er der igen påbud til klinikken.

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemgået 14 patientjournaler, og de har konstateret problemer på en række områder.

Generelt er journalføringen problematisk, fordi der ikke blev ført journal efter reglerne. Der var mangelfuld dokumentation af blandt andet behandling af KOL-patienter og depressive patienter samt patienter, der får medicin, de kan blive afhængige af. Styrelsen skriver, at den ufyldestgørende og usystematiske journalføring ”rummer en betydelig fare for patientsikkerheden”.

De påpeger desuden, at det især er væsentligt at føre journal korrekt i en klinik som den i Hurup, hvor faste læger ikke er tilstede samtidig.

Risiko for øget afhængighed af medicin

Når det kommer til medicin, man kan blive afhængig af, er der flere steder, hvor de halter i Hurup. Først og fremmest har patienter fået udleveret afhængighedsskabende medicin, uden at der er blevet noteret en årsag til hvorfor, ligesom der heller ikke er lavet en plan for nedtrapning.

Derudover har klinikken fornyet recepter på afhængighedsskabende medicin, uden at patienterne er blevet bedt om at dukke op i klinikken.

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer, at det er til fare for patientsikkerheden, fordi patienterne har større risiko for at blive afhængige af medicinen.

Vurdering af selvmordsrisiko var mangelfuld

I tre ud af tre stikprøver var vurderingen af selvmordsrisiko mangelfuld ved depressive patienter. Der var desuden ikke skrevet, om patienterne tidligere havde forsøgt at begå selvmord.

Også på det område konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at det ”udgør en fare for patientsikkerheden”, da det betyder, at man ikke kan diagnosticere tilstrækkeligt og derfor heller ikke kan behandle ordentligt.

Da styrelsen var på besøg i juni kunne de konstatere, at der manglede enkelte instrukser i, hvordan opgaver, der er forbeholdt læger, må uddelegeres, og at der manglede instrukser for ordination af lægemidler, der kan skabe afhængighed.

Alvorlige punkter, som ”udgør en væsentlig risiko for patientsikkerheden, idet dette medfører en øget risiko for fejlbehandling”.

Falck retter op

Falck har med det samme sat gang i flere tiltag for at rette op på problemerne med journalføring og håndtering af medicin. Det skriver de i et høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerhed 28. november.

Styrelsen anerkender tiltagene, men de kan endnu ikke konkludere, at tiltagene er implementeret tilstrækkeligt.

Senest den 9. januar 2018 skal lægehuset udarbejde og implementere instrukserne.

Læs også Falck har rettet op på alvorlige påtaler ved lægehuse i Thy