Rewgionsrådet har vedtaget en plan, der skal fremtidssikre Regionshospital Nordjylland, Thisted. Foto: Torben Mondrup, TV MIDTVEST.

Regionshospitalet i Thisted består og fremtidssikres

Et enigt regionsråd har vedtaget den fremtidsplan, der beskriver det akuthospital, patienter fra Mors og Thy skal møde i fremtiden på Regionshospital Nordjylland i Thisted.

Det seneste halve år har Region Nordjyllands administration sammen med hospitalsledelsen arbejdet med at beskrive det fremtidige Regionshospital Nordjylland, Thisted.

Rapporten ”Sammen om Fremtidens Thisted” slår fast, at akuthospitalet i Thisted består, og det gør det også fremover. Rapporten tager udgangspunkt i hospitalets nuværende position, hvor der er udfordringer med at tiltrække læger inden for en række specialer, og den tegner udviklingsveje for hospitalet ud fra målet om at videreudvikle og fremtidssikre hospitalet, så det i fremtiden har en stabil og klar position i Nordjylland.

Der er lagt et stort arbejde i at tegne en vision for hospitalets fremtid. Der er lavet en faglig gennemgang af hele hospitalet, og samtidig er der foretaget patientsikkerhedsrunder, der til sammen danner grundlaget for det fremtidige hospital.

- Jeg har set meget frem til, at vi kan vedtage denne visionære fremtidsplan, som jeg håber giver borgerne en oplevelse af, at vi tager hånd om dem og deres akuthospital, siger regionsrådsformand Ulla Astman (Socialdemokratiet).

”Sammen om Fremtidens Thisted” indeholder en række nye initiativer, som skal være med til at sikre et hospital for borgere i Thy og på Mors, der er gearet til borgernes fremtidige behandlingsbehov.

Flere af disse initiativer handler om at styrke det faglige miljø, ligesom der er initiativer om rekruttering af læger, om uddannelsestiltag samt initiativer, der skal styrke det digitale hospital, så Thisted bliver førende indenfor digitale hospitalsløsninger. 

Flere af initiativerne omhandler desuden en styrkelse af samarbejdet på tværs af hospital, almen praksis og kommuner. Målet er ikke alene et bæredygtigt hospital, men et samlet bæredygtigt sundhedsvæsen baseret på nye veje og modeller for samarbejde, organisering og tilrettelæggelse af patientforløb.

Kommuner, almen praksis og andre centrale aktører er inviteret til at deltage og indgå i processen om at skabe ”Fremtidens Thisted”.

- Jeg ser frem til dette samarbejde og har allerede en oplevelse af, at vi sammen ønsker at understøtte og implementere visionen for Fremtidens Thisted, siger Ulla Astman.