Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Departementschef fik mange henvendelser om mulig svindel – alligevel beholder han sit job

Thomas Arenkiel blev i en mail orienteret om mulig dokumentfalsk, men læste den aldrig. Forstå hvornår cheferne fik besked om den betændte sag her.

I samarbejde med tv2.dk

Sagen om den mulige svindel i Forsvaret kulminerede foreløbigt tirsdag, da to chefer blev fjernet fra deres stillinger. Tilbage sidder dog stadig den øverste ansvarlige embedsmand, Forsvarsministeriets departementschef Thomas Ahrenkiel.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) forsvarer beslutningen med, at Thomas Ahrenkiel først sent i processen blev klar over sagens omfang. Men af Forsvarsministeriets egen redegørelse om forløbet fremgår det, at Thomas Ahrenkiel flere gange i løbet af de seneste syv måneder er blev orienteret om mulig svindel. Blandt andet undlod han i begyndelsen af november at læse en mail, der orienterede om mulig dokumentfalsk.

TV 2 har på baggrund af Forsvarsministeriets redegørelse lavet en tidslinje over forløbet. Her kan du blive klogere på, hvornår flere af cheferne på forsvarsområdet fik besked om den mulige skandalesag.

Tidslinje over skandalesagen - 2019:

Begyndelsen af april:

Forsvarsministeriet får besked om mulig svig
Rigsrevisonen fortæller en kontorchef i Forsvarsministeriets departement, at de har fået en henvendelse fra en whistleblower om mulig svig mod Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

13. maj:

Departementschef orienteres første gang
Rigsrevisonen sender et såkaldt åbningsbrev til Forsvarsministeriets revisionskontor og departementschef Thomas Ahrenkiel om, at de igangsætter en forundersøgelse om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

3. juli:

Større undersøgelse på vej
Rigsrevisionen meddeler en kontorchef og en medarbejder i Forsvarsministeriets departement, at de i deres forundersøgelse har konstateret ”svage kontroller og manglende dokumentation”, og at de forventer at åbne en større undersøgelse efter sommerferien.

21. august:

Departementschef mindet om undersøgelse to gange
På et ledelsesmøde i Forsvarsministeriet, hvor departementschef Thomas Ahrenkiel deltager, er den månedlige status på revisionssager på dagsordenen. I den redegørelse, Forsvarsministeriet tirsdag har udsendt om forløbet, står der følgende om mødet: ”Om undersøgelsen af indkøb fremgår alene beskrivelsen ’Undersøgelse af indkøb på bygge- og vedligeholdelsesområdet ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse’.” Det samme sker på et lignende møde den 17. september, hvor Thomas Ahrenkiel også deltager.

13. september:

Koncernstyringsdirektør varsles om kraftig kritik
I et orienterende sagsnotat fra Forsvarsministeriet udarbejdet på baggrund af møder med Rigsrevisionen står der, at Rigsrevisionens beretninger kan ”kan føre til kraftig kritik af ministerområdet”, og at der i forhold til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ”forhøjet risiko for svig”. Notatet godkendes af Forsvarsministeriets økonomidirektør, og sendes videre til koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, der tirsdag er blevet fjernet fra sin stilling.

1. oktober:

Departementschef advares om alvorlig kritik
På et møde i Forsvarsministeriets departement om status på ejendomsområdet deltager blandt andet departementschef Thomas Ahrenkiel og koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen. I et baggrundsnotat til brug for mødet står der, at der i Rigsrevisionens undersøgelse er udsigt til ”alvorlig kritik” af forvaltning af indkøb på vedligeholdelsesområdet. Samme dag sender Rigsrevisionen et udkast til beretning til Forsvarsministeriet, hvor der står, at ”rigsrevisionen finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende forvaltning af indkøb på vedligeholdelsesområdet”.

29. oktober:

Rigsrevisionen kræver handling fra Forsvarsministeriet
Rigsrevisionen orienterer Forsvarsministeriets departement om, at de har fundet oplysninger, der er ”så alvorlige, at Forsvarsministeriet må reagere”. Der advares blandt andet om muligt dokumentfalsk. Henvendelsen sendes videre til ministeriets økonomidirektør.

4. november:

Departementschef orienteres om dokumentfalsk – læser ikke mailen
På baggrund af Rigsrevisionens henvendelse den 29. oktober, hvor der bliver advaret om mulig dokumentfalsk og opfordret til handling, udarbejdes der et sagsnotat, som koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen sender til departementschef Thomas Ahrenkiel. Departementschefen læser dog ikke mailen, og sagen bliver ikke drøftet.

21. november:

Frygter negativ presse - opfordrer til at informere ministeren
På et internt møde i Forsvarsministeriet, hvor koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen deltager, drøftes ministeriets høringssvar til Rigsrevisionens beretning, der offentliggøres 6. december. Af et sagsnotat fremgår det blandt andet, at ”det bør overvejes, om ministeren ikke skal orienteres om sagen, da det må formodes, at sagen vil føre til negativ presse.”

4. december:

Ministeren orienteres
Sent onsdag aften, mindre end to døgn før Rigsrevisionen fremlægger sin beretning for offentligheden, orienteres forsvarsminister Trine Bramsen (S). Ifølge forsvarsministeren bliver departementschef Thomas Ahrenkiel først klar over sagens omfang dagen inden.

et brev sendt til Trine Bramsen erkender Thomas Ahrenkiel, at der var flere gange i løbet af forløbet, hvor det havde været naturligt at orientere forsvarsministeren.

Læs også Sådan kan den mulige svindel i Forsvaret være foregået