Kun fem ulve tilbage i Danmark

Forskere har dokumenteret ni ulve i Danmark, men efter første halvdel af 2018 er der højst fem tilbage.

Antallet af ulve er faldet fra ni til fem i Danmark. Det viser en en ny statusrapport fra den nationale overvågning af ulven fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Notatet viser, at forskerne bag rapporten den 1. april kunne dokumentere ni forskellige, identificerede ulve i Danmark, og af dem var der den 30. juni højst fem tilbage i Danmark. 

To af ulvene er omkommet, en er skudt og dræbt her i landsdelen, en anden er påkørt og dræbt i Tyskland, mens to andre er udvandret til Slesvig-Holsten. De to sidstnævnte formodes ikke at være vendt tilbage.

I den første halvdel af året er der fundet dokumentation i form af DNA-spor fra fire forskellige ulve, som alle er hvalpe fra Ulfborgparret.

Forskerne bag ulveovervågningen har ikke dokumentation fra Ulfborgparret i form af DNA, men på baggrund af billeder og video formoder de, at forældrene fortsat befindet sig i det vestjyske. Det kan dog ikke siges med sikkerhed, fordi flere af hvalpene fra 2017 er ved at være fuldt udvoksede og har samme pelsmæssige kendetegn.

Ulve står bag angreb

Notatet viser også, ulve står bag langt de fleste af de husdyrangreb, hvorfra der er undersøgt spytprøver i perioden.

I 17 ud af 28 tilfælde var der helt sikkert tale om ulv, mens guldsjakal og hund hver kun står bag to tilfælde. I de resterende syv tilfælde var det ikke muligt for forskerne at fastslå, om det var ulv, guldsjakal eller hund.

I 11 af de 17 sikre ulveangreb har det også været muligt at køns- og individbestemme ulven. Det viste sig, at tre hanhvalpe fra det vestjyske kobbel tilsammen stod bag.

Ifølge Erik Poulsen, kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre og redaktør af facebooksiden ‘Her er ulven i Danmark’, er det et tegn på problemulve.

- Notatet fra Aarhus bør vække til handling hos myndigheder og politikere, når tre navngivne ulve reelt udpeges som problemulve, der gentagne gange har angrebet husdyr. Den betegnelse bruger forskerne ikke, men det er jo det, det er, når de tilsammen har nedlagt mindst 11 får og lam på blot tre måneder, siger Erik Poulsen.

Observationer og DNA fra Nordjylland viser, at en ulv opholder sig der.

Forskerne understreger desuden, at der ud over de fem ovennævnte ulve kan være ulve, som endnu ikke er blevet registreret. Eksempelvis to ulvehvalpe fra 2017, som endnu ikke er blevet individbestemt.


Seneste nyt

fra Nordjylland