LIGE NU:

Plastik i havene: EU-parlamentariker vil have pant på garn

Spøgelsesgarn er et stort problem i Limfjorden.

Det sker ofte, at fiskerne i Limfjorden ikke bare fanger fisk, men også store mængder af efterladt fiskegrej.

De gamle fiskegarn på bunden af have og fjorde kaldes også spøgelsesgarn, og de udleder plastik og skaber problemer for skaldyrene.

Det skal der gøres noget ved, siger EU-parlamentariker for Socialdemokratiet, Niels Fuglsang. Han foreslår en form for pantordning på plastik i fiskeriet.

- Fra EU skal vi stille nogle krav til medlemsstaterne om, at de skal bekæmpe de her spøgelsesgarn. Et af dem er, at man kan lave en pantordning på nogle garn og sige, at man betaler noget, når man køber et garn, og de penge kan man så få tilbage, forklarer han.

Det er vigtigt, at aftalen bliver på tværs af EU.

- Der kan man have en fælles tilgang til det i hele EU, hvis man har en plastikafgift på EU-niveau, så det ikke er de danske fiskere, der skal straffes, men der skal være ens regler for alle. Det kunne være en måle at mindste brugen af plastik på, slår han fast.