Ansatte i opråb på nordjysk skole: Elever slår, sparker og spytter på børn og ansatte

Voldsomme hændelser præger dagligdagen på nordjysk skole ifølge bekymringsbrev, der kritiserer ledelsen for ikke at handle.

Udtalelser som kælling, idiot, fuck dig og luk røven. Elever, der slår, spytter, sparker og kaster med ting.

Det er, hvad ansatte og elever ugentligt oplever på Mou Skole i Aalborg Kommune ifølge et bekymringsbrev, som TV 2 er kommet i besiddelse af.

Brevet, som halvdelen af det pædagogiske personale på skolen har underskrevet, er sendt til skolebestyrelsen, fordi de ansatte – ifølge brevet – oplever, at skoleledelsen ikke tager problemerne alvorligt.

- Disse hændelser bliver bagatelliseret af ledelsen. Ledelsen siger, at de gerne hjælper, når der opstår tumult, men det er på ingen måde, det vi oplever, skriver de ansatte i brevet og fortsætter:

- I Aalborg Skoleforvaltning ligger der en voldspolitik med retningslinjer, der skal være med til at sikre, at der tages hånd om både børn og voksne. Denne voldspolitik bliver ikke fulgt, trods at der flere gange er henvist til den.

quote Jeg synes, det er ærgerligt, hun oplever 0. klasse så skidt, som det her. Det burde være det allerbedste år at gå i skole, og der hun får glæden og lysten til det. I stedet vil hun gerne tilbage til børnehaven.

Louise Schou Jensen, mor til en pige i 0. klasse på Mou Skole

TV 2 har talt med størstedelen af underskriverne af bekymringsbrevet, der blev sendt i uge 2.

De ønsker ikke at stå frem af frygt for repressalier, men siger, at de på ingen måde har følt sig presset til at underskrive brevet og fortsat bakker op om indholdet. Du kan læse brevet i sin fulde længde nederst i artiklen.

Det er tredje gang på få uger, at der beskrives store problemer på en dansk folkeskole. I midten af februar kunne TV 2 fortælle om vold og overgreb på Borup Skole i Køge Kommune.

Knap en uge senere råbte 113 forældre i et brev op om trusler med knive, kvælertag og fødselsdagstæsk på Agedrup Skole i Odense Kommune.

Søn oplever kvælertag, slag og spark

Bekymringsbrevet fra ansatte på Mou Skole vækker også genklang hos flere forældre til børn på skolen.

Line Lind er mor til to piger i 1. klasse og en dreng i 3. klasse på Mou Skole, hvor der går 200 elever.

I løbet af det seneste halvandet år har hun flere gange kontaktet Mou Skole, fordi hendes børn har været i mistrivsel. En af hendes piger er ifølge en besked, hun har sendt til skolen, blevet drillet, trukket i håret og kaldt grimme ting.

Men værst er det gået udover hendes dreng.

Så sent som 5. februar skrev han en sms-besked til sin mor, som TV 2 har set:

- Jeg har haft en dårlig dag i skolen for (navn udeladt, red.) tog kvælertag om min hals.

Sidste år skrev Line Lind flere gange til skolen, at hendes dreng fortalte, han var blevet udsat for vold. Som eksempler nævnte hun blandt andet, at han var blevet klappet i hovedet, slået i hovedet og sparket. En af gangene var der også blevet kastet med hans penalhus og bøger.

Det viser beskeder i Aula, som Line Lind har sendt til TV 2.

quote Der er en adfærd, som kan være svær at håndtere, og som kan ødelægge undervisningsmiljøet, men også arbejdsmiljøet, hvis ikke det bliver håndteret godt nok og hurtigt nok.

Karsten Lynge Simonsen, fællestillidsrepræsentant for lærerne og formand for Aalborg Lærerforening

Line Lind fortæller, at de som forældre var til et møde med skolen om deres drengs trivsel efter sommerferien sidste år. I mødereferatet, som TV 2 også har modtaget, står der, at skolen ville lave en handleplan for at forbedre hans trivsel i klassen. Der stod også, at hjemmet ville blive informeret, når handleplanen var udarbejdet.

Hårdt sprog og dårlige forhold

Line Lind siger, at hun endnu ikke har hørt mere om handleplanen.

- Så sent som i dag, sagde han, at han ikke har lyst til at gå i skole mere. På et tidspunkt var det så slemt, at han sagde, han ikke havde lyst til at leve mere. Det gør jo ondt på mig som mor. Det er svært at holde tårerne tilbage, siger hun.

Line Lind understreger, at hun på ingen måde ønsker at kritisere det pædagogiske personale eller de andre børn på skolen. I stedet bør der kigges på de forhold, personalet arbejder under, mener hun.

Samme budskab har Rikke Nielsen, der er mor til en dreng i 0. klasse og en dreng i 3. klasse på Mou Skole. Hun genkender særligt det grimme sprog og vold mellem børnene, som beskrives i bekymringsbrevet.

- Der bliver sagt ”fuck dig”, ”din idiot”, og jeg har også hørt en elev kalde en pædagog for ”kælling”. En af mine drenge er flere gange kommet hjem og har fortalt, at forskellige børn har taget kvælertag på andre børn. Jeg håber ikke, det foregår på alle skoler, siger Rikke Nielsen.

- Min pige siger, hun hellere vil dø end i skole

Louise Schou Hansen, mor til en pige i 0. klasse på Mou Skole, er glad for, at bekymringsbrevet er kommet frem. Det stemmer overens med hendes oplevelser som forælder.

Hun beretter, at hun selv har set en pige kaste med skamler, da hun skulle hente sin datter. Datteren oplever ifølge moren også volden og uroen på egen krop.

- Min pige siger, hun hellere vil dø end i skole. Hun bliver syv år til juni. I stedet for at børnene siger, at hun ikke må være med til en leg, bliver hun slået og skubbet, får kastet ting efter sig eller bliver kaldt grimme ting. Der er enorm mistrivsel i klassen, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, det er ærgerligt, at hun oplever 0. klasse så skidt, som det her. Det burde være det allerbedste år at gå i skole, og der hun får glæden og lysten til det. I stedet vil hun gerne tilbage til børnehaven.

Louise Schou Hansen oplever, at skoleledelsen ikke har taget hendes bekymringer om trivslen i klassen alvorligt.

Hun har sendt TV 2 dokumentation for, at hun har rakt ud til ledelsen med sine mere overordnede bekymringer om uro, manglende trivsel, stor brug af vikar og manglende læring.

Skolelederen fastholder i den korrespondance, TV 2 har læst, at det er den bedste løsning at have en vikar i klassen. I korrespondancen er volden ikke nævnt.

Hver tredje lærer ramt af vold

Det er dog ikke alle forældre til børn på skolen, som genkender de problemer, der oplistes i bekymringsbrevet fra de ansatte. Thomas Frederiksen, far til en pige i 2. klasse, siger:

- Det lyder da skræmmende. Men det er ikke noget, vi har observeret. Den klasse, vores datter er i, er rigtig god. Hvad der sker i de andre klasser, oplever vi ikke til daglig. Vi har slet ikke haft på fornemmelsen, at de ting er foregået derude. Vores datter er rigtig glad for at være på skolen, siger han.

Bekymringsbrevet blev sendt til skolebestyrelsen i midten af januar.

Senere blev det overdraget til forvaltningen i Aalborg Kommune, der afholdt individuelle samtaler og et møde for skolens ansatte, Aalborg Lærerforening og BUPL. Karsten Lynge Simonsen, fællestillidsrepræsentant for lærerne og formand for Aalborg Lærerforening deltog i mødet:

- Som lærerforening er det en problemstilling, vi har hørt om før – og ikke kun på Mou Skole. Der er en adfærd, som kan være svær at håndtere, og som kan ødelægge undervisningsmiljøet, men også arbejdsmiljøet, hvis ikke det bliver håndteret godt nok og hurtigt nok, siger han og tilføjer:

- Vi har i Aalborg en god voldspolitik, og det, vi kan læse i brevet, er, at man efterlyser, at man efterlever den politik på skolen, siger han.

Bekymringsbrevet

Der er ifølge Mou Skoles hjemmeside 21 pædagoger og lærere ansat på Mou Skole. 11 af dem har underskrevet brevet.

TV 2 har været i kontakt med og fået svar fra klart størstedelen af underskriverne. De ønsker ikke at udtale sig af frygt for repressalier. Men de siger, at de ikke har været udsat for pres for at underskrive brevet og fortsat bakker op om det.

Du kan læse brevet i sin fulde længde nederst i artiken.

Karsten Lynge Simonsen fortæller, at der over de sidste 5-10 år er sket en kraftig udvikling, hvor situationer i særligt indskolingen er blevet voldsommere.

I sidste uge kunne Danmarks Lærerforening oplyse, at 37 procent af lærerne og børnehaveklasseledere i folkeskolen er blevet udsat for slag, spark, skub eller spytklatter i løbet af det seneste år ifølge foreningens nye undersøgelse.

Skolechef: Vi har igangsat initiativer

Per Jensen, formand for skolebestyrelsen på Mou Skole, siger til TV 2, at det ikke er normal praksis, at et bekymringsbrev havner hos en skolebestyrelse.

- Vi kan hverken håndtere den del med børnene eller det med ledelsen. Men samtidig er jeg også glad for, at de ansatte trods alt får råbt op. Det er meget vigtigt, at den slags ting kommer frem, så det kan blive håndteret, siger han og tilføjer:

- Om problemerne er værre end på mange andre skoler, ved jeg ikke. Men jeg ved, at forvaltningen har konsulenter ansat til at undersøge den slags.

TV 2 ville gerne have talt med skolelederen på Mou Skole, men han henviser til skolechefen i Aalborg Kommune, Mads Rune Jørgensen. Mads Rune Jørgensen ønsker ikke at stille op til interview om sagen. I stedet har han sendt et skriftligt svar til TV 2.

Skolechefens svar

Skolechef i Aalborg Kommune Mads Rune Jørgensen skriver i sit svar til TV 2:

- Vi kan bekræfte, at skolens bestyrelse har modtaget en henvendelse fra en gruppe medarbejdere på skolen. I henvendelsen påpeges nogle opmærksomheder, som er af en karakter, som naturligvis skal afdækkes. En skolebestyrelses opgave er blandt andet at føre tilsyn med skolens opgaveløsning og fastsætte skolens værdiregelsæt, mens konkrete elev- og personalesager håndteres af forvaltningen. Derfor er henvendelsen og håndteringen i dette tilfældeoverdraget til forvaltningen. 

- For at få afdækket indholdet og situationen på skolen, er der i første omgang afholdt et fællesmøde for alle medarbejdere på skolen sammen med forvaltningen, Aalborg Lærerforening og BUPL. Der er også afholdt individuelle samtaler med medarbejdere på skolen med det formål at få afdækket indholdet i henvendelsen, sagens karakter samt at få planlagt det videre forløb.

- Arbejdsmiljø og elevernes læringsrum er altid en prioritet, og som elev og medarbejder i Aalborg Kommune skal man kunne gå glad i skole og på arbejde og vide, at eventuelle udfordringer og uoverensstemmelser håndteres. Der er på skolen allerede igangsat nogle initiativer for at fremme arbejdsmiljøet, som forvaltningen på baggrund af henvendelsen vil understøtte.

Der står blandt andet:

- Vi kan bekræfte, at skolens bestyrelse har modtaget en henvendelse fra en gruppe medarbejdere på skolen. I henvendelsen påpeges nogle opmærksomheder, som er af en karakter, som naturligvis skal afdækkes.

Afslutningsvis skriver skolechefen:

- Der er på skolen allerede igangsat nogle initiativer for at fremme arbejdsmiljøet, som forvaltningen på baggrund af henvendelsen vil understøtte.

Det står der i brevet

TV 2 har ikke dokumentation for de hændelser og oplevelser, der bekrives af de ansatte. Nedenfor fremgår brevet til skolebestyrelsen til Mou Skole i sin fulde længde:

Kære Skolebestyrelse på Mou Skole

Vi skriver til jer, da vi er bekymrede for Mou Skole.

Vi som alle andre ønsker en skole, hvor børnene trives og lærer, men dette sker kun i trygge rammer. Og netop de trygge rammer krakelerer og er blevet sværere og sværere at få øje på både for børn og voksne.

For at vi kan skabe en tryg skolegang for jeres børn, har vi brug for at trives. Vi oplever dagligt kollegaer, der er opgivende, frustrerede og kede af det. Kollegaer, der åbent ytrer, at de aktivt søger andre jobs. Kollegaer, der lukker øjnene for uhensigtsmæssig adfærd hos børnene. Kollegaer, der agerer passivt. Kollegaer, der er i konstant beredskab. Kollegaer, der reagerer men ikke føler sig hørt.

Vi har, særligt det seneste år, set en uhensigtsmæssig adfærdsændring blandt børnene. En adfærd, der kalder på tydelige rammer. Denne adfærdsændring ses flere gange ugentlig og har både fysisk og verbal karakter. Verbale udtalelser som for eksempel kælling, idiot, fuck dig, luk røven og lignende. Fysiske udbrud, hvor der bliver slået, spyttet, sparket og kastet med ting. Denne adfærd går ud over både børn og ansatte. Disse hændelser bliver bagatelliseret af ledelsen. Ledelsen siger, at de gerne hjælper, når der opstår tumult, men det er på ingen måde, det vi oplever.

I Aalborg Skoleforvaltning ligger der en voldspolitik med retningslinjer, der skal være med til at sikre, at der tages hånd om både børn og voksne. Denne voldspolitik bliver ikke fulgt, trods at der flere gange er henvist til den.

I indeværende år har vi haft syv arbejdsrelaterede sygemeldinger. Dette høje tal må undre skolebestyrelsen. Vi ønsker handling frem for snak, da hverken børn, forældre eller personale er interesseret i de voldsomme hændelser, som desværre præger dagligdagen.

Med venlig hilsen

Ansatte på Mou Skole


Seneste nyt

fra Nordjylland