Nu skal 400.000 husstande betale for et mere reelt forbrug

Evida modtog over 30.000 henvendelser om gasregninger og ændrer nu praksis, så kunder ikke længere skal betale for gas, de ikke bruger.

Omkring 400.000 danske gaskunder slipper nu for at hive unødvendigt mange penge op af lommen for at betale deres aconto-regninger, som hidtil har baseret sig på sidste års forbrug.

Fra mandag indfører den statslige gasdistributør Evida nemlig kvartalsaflæsning for dets kunder. I første omgang vil det være frivilligt, om gaskunderne ønsker at aflæse deres forbrug og få korrigeret regningen, men senere i 2023 vil målingerne være obligatoriske.

Som TV 2 tidligere har beskrevet, har mange gaskunder oplevet at få aconto-regninger langt større, end hvad de betalte året før, selvom de grundet stigende gaspriser har sparet på gasforbruget.

I september blev Evida nærmest lagt ned af henvendelser, da over 30.000 mennesker ringede og skrev om deres målinger og regninger.

Forbrugerrådet Tænk opfordrede Evida til at indføre kvartalsaflæsninger, ligesom klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) og flere partier varslede et politisk indgreb mod de årsbaserede acontoregninger.

Og nu ændrer Evida praksis, fortæller selskabets direktør Kim Søgård Bering Kristensen til TV 2.

- Priserne er steget rigtig meget, og mange har henvendt sig til os. Derfor er det ikke længere enkelt at være gaskunde, hvis man kun aflæser én gang. Det er bedre at aflæse hvert kvartal for at kunne se effekt af sit reducerede gasforbrug, siger Kim Søgård Bering Kristensen.

Gaspriserne er steget fra 3 kroner til op omkring 30 kroner per kubikmeter på lidt over et år, og på grund af den årsbaserede målemetode har det medført regninger i niveauer mellem 20.000 kroner og 40.000 kroner for nogle husstande. Lige nu ligger prisen per kubikmeter på knap 10 kroner.

Evida var også ramt af en IT-fejl, der gjorde, at 9000 kunder betalte for gas, selvom de havde afmeldt sig det helt.

Desuden har gasselskaberne ikke opkrævet for forbrug på månedsbasis, og derfor kan nogle risikere at have betalt en højere pris for deres forbrug, end hvad den reelt er.

Kolde fødder i stuen

Det seneste år har været ekstraordinært på mange måder. Rusland invaderede Ukraine, og efterspillet har været konturer af et jerntæppe mellem Vesten og Rusland.

Det har sendt energipriserne til vejrs, og intet af det kunne have været forudset, mener Kim Søgård Bering Kristensen, som siger, at det kom bag på dem, hvor stort et problem den årsbaserede måling endte med at blive.

- Det var ikke noget, der var et problem før i tiden. Ingen i gasbranchen havde forestillet sig, at det ville give mening at aflæse mere end en gang om året, fordi priserne altid har været så stabile.

Men for kunderne var sagen en anden. Blandt dem fortalte 70-årige Preben Møller, at han og hans hustru måtte holde huset koldt på grund af gaspriserne.

- Motivationen ved at spare på gassen, når man sidder inden for med halstørklæde, men ikke kan se det på regningen, er svær at finde, sagde han i september.

Allerede dengang havde han og andre fået regninger, der for manges vedkommende var svære at betale. Det kontaktede tusindvis Evida om på tidspunktet.

Spørgsmålet er så, hvorfor gasdistributøren først ændrer praksis nu. Til det svarer Kim Søgård Bering Kristensen:

- Prisstigningerne er gået stærkere, end nogen har forventet. Vi sidder i en ekstraordinær situation, og vi reagerede så hurtigt, som det kunne lade sig gøre, vil jeg sige. Jeg synes, at det er en god model, at vi nu giver kunderne mulighed for at lave ekstraordinære aflæsninger.

Ny ordning gælder alle, men…

Der er stadig et skridt tilbage, før gaskunderne kan være sikre på, at deres regninger fremover afspejler et mere reelt forbrug.

For Evida er blot gasdistributøren, og de sender de ekstra målinger ud til gasselskaberne, der så skal vælge at bruge dem eller ej.

For langt de flestes vedkommende vil dette ske automatisk, men alle husstande er ikke garanteret at nyde godt af den nye ordning.

- Det er vigtigt at sige, at det er op til gasselskaberne selv, om de vil benytte den her ekstraordinære måling. Men uanset hvad bliver det fremtidige forventede forbrug justeret ned, hvis man reducerer sit forbrug, siger Kim Søgård Bering Kristensen.

Hos Forbrugerrådet Tænk tager de godt imod nyheden fra Evida. I rådets seneste målinger har ni ud af ti forbrugere svaret, at de forsøger at spare på energiforbruget, fortæller direktør Mads Reinholdt.

- Derfor deler vi også forbrugernes frustration over, at acontobetalingen ikke har afspejlet deres reelle gasforbrug.

Ligesom flere af de danskere, som TV 2 har talt med, mener forbrugerrådet også, at ændringen af målemetoden burde være sket før.

- Selvfølgelig havde vi gerne set, at forbrugerne ikke skulle gå et helt efterår, før der blev handlet. Men vi er glade for, at Evida har lyttet og imødekommer forbrugernes store ønske om hyppigere aflæsninger, siger Reinholdt.

Ingen automatiske målere

De nye afmålinger skal, ligesom i den nuværende årsmåling, selv indberettes af husstande med gasforbrug. Hidtil har kunderne kun skulle gøre dette én gang om året, fordi det var nemmest for kunderne, siger Kim Søgård Bering Kristensen.

For der kommer ikke automatiske målere ud i private hjem, ligesom der er dele af i erhvervslivet.

Hvordan implementerer I det her helt konkret?

- Alle de steder, hvor det er muligt, vil vi skrive ud til folk på sms, mail og e-boks. De skal i bund og grund bare ind på et link og taste målingen ind selv, siger Kim Søgård Bering Kristensen og tilføjer:

- Det er vigtigt, at det er nemt at være gaskunde. Normalt er prisen så stabil, at den årlige læsning gav bedst mening. På grund af prisstigningerne har vi været i gang længe med en dialog om, hvordan det var nemmest at være kunde fremover.

Har I håndteret det her godt nok, set i lyset af de mange problemer, jeres kunder har haft?

- Jeg tror ikke, at der er nogen, der havde set den her energikrise komme.


Seneste nyt

fra Nordjylland