01:52

Motorisk træning i undervisningen giver stor gevinst for de mindste

Gevinsterne ved at hjælpe børn til bedre motorik i skoletiden er så store, at Danske Fysioterapeuters regionsformand mener at motorisk undervisning skal indføres i alle skoler.

På Østermarkskolen i Aars har eleverne i 0.a det seneste år fået hjælp af fysioterapeuter til at få mere bevægelse ind i skoledagen. Og resultaterne viser, at det har hjulpet børnene til en langt bedre motorik. 

- Børns motorik hænger sammen med både deres sundhed og deres indlæring. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi hjælper børn med dårlig motorik, siger Gitte Nørgaard, der er regionsformand for Danske Fysiopterapeuter. 

Det første år med fast motorisk undervisning både i det daglige og i idrætstimer har givet gode resultater det første år, projektet har været i gang. 

Motoriske test i starten af skoleåret viste, at ud af de 22 elever havde de 10 "store motoriske usikkerheder" og de resterende 12 havde "små motoriske svagheder". Ingen af eleverne i klassen var gode nok til at få scoren "god alderssvarende motorik". 

Efter et år med fysioterapeuter tilknyttet scorer kun 3 elever "små motoriske usikkerheder", mens de 19 andre elever var blevet gode nok til at få scoren "god aldersvarende motorik". 

- Det er meget flotte resultater, der viser, at det nytter at sætte ind. Det giver bedre børneliv, siger Gitte Nørgaard.

Læs også Også de pelsede idrætsudøvere udfolder sig i Aalborg

Men er det skolen, der skal stå for børnenes motoriske indlæring? Det mener Gitte Nørgaard. 

- For det første fordi dårlig motorik står i vejen for at lære noget. Mindre børn med dårlig motorik har simpelthen svært ved at sidde på en stol eller holde en blyant. For det andet så er dårlig motorik med til at få børn til at bevæge sig mindre - og bevægelse er afgørende for deres sundhed. Det er jo netop, fordi bevægelse er vigtig, at der er indført krav om 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen. Det er den helt rigtige vej at gå - men hvis børnene skal have det fulde udbytte af de 45 minutter, så er man også nødt til at se på motorikken, siger Gitte Nørgaard. 

Helt konkret har to fysioterapeuter været tilknyttet projektet. Hver uge deltog en af dem i klassens idrætsundervisning, børnene fik en times ugentlig motorik træning og to dage om ugen udførte fysioterapeuterne fysiske aktiviteter i klasseundervisningen. 

Læs også Stor idrætsfestival for skoleelever i Aalborg