Rasende brøndejer stævner kommunen

Kravene er hul i hovedet, mener han. Og den stævnede part er sådan set enig.

Landmand Henrik Mortensen fra Løgstør slæber nu Vesthimmerlands Kommune i retten.

Han har fået besked på at lave dyre vandprøver fra tre boliger, som hører til hans landbrug.

Pris?

Godt og vel 50.000 kroner. 

Men det nægter han nu, fordi han mener, at kravet er urimeligt, kan TV2 Nord afsløre. Det synspunkt bakker hans forsikringsselskab op - og de har bevilget ham retshjælp i sagen, fordi de betragter den som principiel.

Undrer sig

Står det Vesthimmerlands Kommune skal Henrik Mortensen, der driver et stort svinelandbrug, til at teste sit drikkevand for næsten 40 stoffer. 

Det gælder alt fra aluminium til kviksølv over cyanid til bromat og fluorid. Som ejer af tre udlejningsboliger betyder det en kæmpe ekstraudgift, fordi hver af de tre prøver koster 14.000 kroner - plus moms.

- Jeg kunne forstå det, hvis der var mistanke om, at vandet var forurenet, men der er intet ved mine boringer, der indikerer det. Der er tale om ganske almindelige små vandværker, som på alle landbrug, hvor vi pumper vores gode drikkevand op, siger Henrik Mortensen fortørnet.

Stik mod hensigten

Som TV2 Nord tidligere har fortalt er det et EU-direktiv, der er årsag til, at kommunerne nu stiller større krav til private brønde. Direktivet havde faktisk til hensigt af afbureaukratisere kontrollen af små private vandboringer, men i stedet er det modsatte tilfældet.

Ifølge EU-direktivet er kravet om ekstra vandprøver rettet mod fødevarevirksomheder, hoteller og lægemiddelproduktion blandt andre.

I princippet omfatter kravet dog alle, der har en såkaldt "kommerciel aktivitet" med vandet. Det tolker de danske myndigheder altså til også at omfatte Henrik Mortensens små udlejningshuse langt ude på landet. 

Hans advokat mener, at Vesthimmerlands Kommune begår en fejl:

EUS DRIKKEVANDSDIREKTIV

EU's direktiv omhandler drikkevand, der udnyttes til kommercielle aktiviteter, som for eksempel fødevarevirksomheder og lægemidler, hvor der stilles særlige krav til vandforsyningen. I Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg § 1. stik. 4. står der desuden:

”Ved anden kommerciel eller offentlig aktivitet forstås i denne bekendtgørelse: Institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer m.v.”

- Det ser ud til at Vesthimmerlands Kommune har udsendt et meget stort antal af denne type påbud til borgere i kommunen, men de har altså en forbandet pligt til at foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

- Hvis der ikke er noget der tyder på, at vandet fra eksempelvis Henrik Mortensens ejendomme skulle være forurenet, mener jeg, at man bør undlade at give ham et påbud om de ekstra dyre vandprøver, siger Anders Stoltenberg, advokat ved Sønderby Legal i København.

Stor forskel

Herunder er en oversigt over hvor mange borgere, der har fået besked på, at tage de meget dyre såkaldte B-prøver af deres drikkevand. 

Prøven koster 14.000 kroner + moms, altså i alt 17.500 kroner

Ganges det op, beløber det sig til omkring 15 millioner kroner:

  • Morsø Kommune: 46

  • Frederikshavn Kommune: 18

  • Brønderslev Kommune: 54

  • Hjørring Kommune: 130

  • Vesthimmerlands Kommune: 210

  • Aalborg Kommune: 122

  • Jammerbugt Kommune: 20

  • Thisted Kommune: 18

  • Mariagerfjord Kommune: 125

  • Rebild Kommune: 150

Kommunen ærger sig også

Paradoksalt nok ser også Vesthimmerlands Kommune frem til at få sagen om de dyre vandprøver afprøvet i retten – og endnu mere paradoksalt håber et flertal af politikerne, at de taber sagen.

- Det vil jeg have det politisk godt med. Problemet er, at spørgsmålet har været prøvet i Ankenævnet, og så er vi tvunget af lovgivningen til at kræve de dyre vandprøver, siger Allan Ritter (K), formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg.

Vesthimmerlands Kommune kan blive nødt til at politianmelde de borgere, der nægter at efterleve et påbud om at tage de dyre vandprøver, men den mulighed vil Allan Ritter gøre alt for at undgå.

- Vi forsøger at få en dialog med Folketinget, så den her lovgivning ikke kommer til at betyde, at der kommer flere huse til at stå tomme i vores landområder. Nu vil vi afvente udfaldet af retssagen før vi begynder at politianmelde vores borgere. Det vil vi kun gøre i yderste konsekvens, siger Allan Ritter.

Landmand Henrik Mortensen tror på at han vinder sin retssag. Alternativt får det konsekvenser for hans fremtid som udlejer.

- Kravet om de dyre vandprøver er helt urimelige, og jeg kan ikke se, at nogen skulle få en bedre sundhed af den grund. Det er helt hul i hovedet. Hvis jeg skal betale 50.000 kroner for at levere vand til mine tre huse bliver det for dyrt at holde huse vedlige, så konsekvensen bliver at de kommer til at stå tomme i stedet, siger Henrik Mortensen.


Seneste nyt

fra Nordjylland