Foto: TV2 Nord

Retsordfører om skrot i Aggersund: Kommunen skal bare i gang

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, mener, at Vesthimmerlands Kommune godt kan finde hjemmel i loven til at rydde omstridt grund i Aggersund.

Gang på gang har borgere i Aggersund og politikerne i Vesthimmerlands Kommune løbet panden mod muren, når de har forsøgt at løse et af byens problemer. En borger i byen har sin grund fyldt med gamle skrotbiler. En torn i øjet for de fleste, der kører i gennem byen. 

I flere år har borgere og politikere forsøgt at få borgeren til at rydde op på sin grund. Han siger nej, og så har borgerne ikke kunnet gøre noget, og kommunen mener ikke, de kan finde de rigtige paragraffer i loven, der gør, at de kan tvinge manden til at rydde sin grund. 

-  Problematikken i Aggersund er for mig at se, at det har været umuligt at håndhæve lovreglerne effektivt, fortalte borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen (V), til TV2 Nord den 25. april. 

Læs også Borgmester om skrotkaos: Jeg synes, vi har prøvet alt

Men det mener Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, at han kan. Hvis man skal bruge lovens udtryk drejer det sig om, om grunden er i "usømmelig" stand. Og han vurderer at grunden i Aggersund opfylder kravene til, at Vesthimmerlands Kommune kan gribe ind. 

- Meget tyder efter min opfattelse på, at Vesthimmerlands Kommune eksempelvis kan skride ind med påbud, tvangsbøder og i sidste instans rydde den pågældende ejendom for ejerens regning, skriver Preben Bang Henriksen. 

Byggelovens § 14

§ 14. Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.
Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført. I bebyggede områder gælder de også for ubebyggede grunde.

For at få hjælp i sagen har Per Bach Laursen (V), senest sendt et brev til tre ministre for at få rådgivning til, hvad han kan stille op med grunden. 

- Jeg har som folketingsmand fulgt op med en hasteforespørgsel og forventer klart, at man vil henvise til, at Byggelovens § 14 kan benyttes til at rydde ejendommen for ejerens regning. Herefter gælder det for kommunen bare om at komme i gang. Borgerne skal naturligvis ikke finde sig i disse forhold, skriver Preben Bang Henriksen.

Det glæder Per Bach Laursen, at Preben Bang Henriksen ser Vesthimmerlands Kommunes sag. Men muligheden for at bruge denne paragraf har kommunen kigget på. 

- Vi kender godt § 14. Men den kræver en retssag, og så skifter han bare CVR-nummer, og så kan vi ikke komme videre. Han er hurtigere end loven, kan man sige, fortæller Per Bach Laursen. 

Per Bach Laursen vil i øvrigt ikke kommentere meget mere på sagen. 

- Jeg vil heller ikke komme nærmere ind på det, hvad det er, men der er sat ting i værk, som vi må se effekten af, fortæller Per Bach Laursen. 

Læs også Kommune beder ministre om hjælp i sag om skrothandler i Aggersund