LIGE NU:

Rundkørsler redder menneskeliv

Rundkørsler har gennem de seneste 20 år fået et comeback, og det har gjort trafikken mere sikker.

Du tænker måske ikke over dem i hverdagen. De er blot et lille stop på vej videre. Men udover at køre rundt, rundt og rundt er rundkørsler med til at gøre trafikken mere sikker. I forhold til kryds, hvor ulykker sker ved høj hastighed, tvinger rundkørslen os til at tage farten af – og når uheldet sker, er der oftest kun materielle skader.

Cirklerne i trafikken har ikke altid fungeret lige så godt, som de gør i dag. Nogle kan nok huske, da man i 70’erne nedlagde rundkørsler. Det var dengang, hvor højre vigepligt gjaldt i rundkørslerne. Dermed skulle trafikanter i rundkørslerne holde tilbage for dem, der skulle ind i rundkørslerne. Det satte en stopper for trafikken.

- Trafikken kunne simpelthen ikke afvikles, siger Vagn Lynggaard Bech, der er afdelingsleder ved Vejdirektoratet.

I 1980’erne ændrede man færdselsloven, sådan at bilister, der skal ind i en rundkørsel, skal holde tilbage for bilisterne i rundkørslen, og det medførte et sandt rundkørsels-comeback. Især i Nordjylland var man hurtige til at bygge rundkørsler, hvor de tosporede rundkørsler ved Universitetsboulevarden i Aalborg ifølge Vagn Lynggaard Bech var nogle af de første i Danmark.

I Vesthimmerlands Kommune kører det for rundkørslerne. I Aars er man faktisk så glad for dem, at man har valgt at pryde fire af dem med kunst. Knud Erik Hansen fra Park og Vej i kommunen ser store sikkerhedsmæssige fordele ved rundkørslerne.

- Er der nogen, der overser rundkørslen, så ryger de bare op i midten, hvorimod man i lysreguleringer har nogle af de helt alvorlige ulykker, hvis folk overser det røde lys, siger han.

En rundkørsel fylder meget og er derfor svære at placere i bymidten. Det medfører nogle gange, at huse skal væltes, og så begynder det at blive en bekostelig affære. Det kan dog betale sig – for rundkørsler sparer menneskeliv.

Der er ikke en statistik over ulykker i rundkørsler i Nordjylland, men ved Vejdirektoratet har man sammenlignet en strækning før og efter, der blev lavet rundkørsel. Fra 1972-1979, hvor der var et firbenet kryds, var der to dræbte og 38 kvæstede. Fra 2008-2015, hvor der har været en tosporet rundkørsel, har der ikke været personskader.

- Sikkerhedsmæssigt har det været rigtig godt, siger Vagn Lynggaard Bech fra Vejdirektoratet.