Foto: TV2 Nord

Skrothandleren i Aggersund: Her er hele historien

Bilforhandleren i Aggersund, Kenneth Haastrup, er igen i vælten, efter at beboerne i byen har klaget over hans skrotbunker. Vi har samlet hele historien om Kenneth Haastrup her.

Historien om bilforhandleren fra Aggersund, Kenneth Hastrup, ser efter 15 års varighed endnu ikke ud til at være nået til ende. Kenneth Haastrup er igen raget uklar med de andre beboere i Aggersund på grund af hans skrotbiler, der fylder i byen.

Brød miljøregler

Sagen strækker sig helt tilbage til 2003, hvor den daværende Løgstør Kommune mente, at der stod 43 udtjente biler hos Kenneth Haastrups brugtvognshandel. Ifølge loven skal bilerne fjernes, når de er kategoriseret som udtjente, fordi de kan udgøre en miljøfare. 

Med tiden fik Kenneth Haastrup reduceret det tal til 29 biler, men han nåede ikke at få alle sine biler solgt, inden deadlinen den 2. august 2004 udløb.

Ved det allersidste tilsyn hos brugtvognsforhandleren den 23 maj. 2005 var der stadig 13 udtjente biler på pladsen, der med sikkerhed havde stået der siden 2003. 

Derfor blev Kenneth Haastrup idømt en bøde samt tvangsbøder på 2.000 kroner hver uge, gældende fra 1. januar, indtil de 13 biler blev fjernet. 

Selv mente brugtvognsforhandleren ikke, at der var noget i vejen med hans biler, eller at de udgjorde en miljøfare.

01:19 Luk video

Tvangsbøder blev aldrig uddelt

Så skulle man ellers tro, at sagen om Kenneth Haastrup ville få sin ende, men sådan gik det langt fra.

I 2008 var der igen ballade. Nordjyllands Politi fik aldrig uddelt de tvangsbøder, som brugtvognsforhandleren var idømt, og derfor kunne Vesthimmerlands Kommune ikke skride ind over for Kenneth Haastrup, der endnu havde ulovligt parkede biler på sin grund. 

Det fik Vesthimmerlands Kommune til at kritisere politiet, der dengang ikke ønskede at udtale sig om sagen. 

Senere på året lykkedes dog at skabe fred mellem Vesthimmerlands Kommune og Kenneth Haastrup, efter han i august fik fjernet alle de ulovligt parkerede biler.

Her gik Vesthimmerlands Kommune med til at sløjfe de 80 ugebøder på i alt 150.000 kroner, Kenneth Haastrup havde nået at erhverve sig, mens de ulovligt parkerede biler var på hans grund.

Læs også Dropper sag mod bilforhandler

01:48 Luk video

Biler flød i hele Aggersund

I 2009 var den gal igen. Kenneth Haastrup fortsatte sin brugtvognshandel og begyndte at parkere sine biler på offentlige veje og parkeringspladser i Aggersund. 

Det fik dengang Sparekassen Midtfjord i Aggersund til at klage over bilforhandleren, der blandt andet parkerede sine biler på bankens parkeringspladser.

01:43 Luk video

Kenneth Haastrup nægtede at fjerne sine biler, og det fik Vesthimmerlands Kommune til at politianmelde brugtvognsforhandleren. I sidste ende tvangsfjernede Nordjyllands Politi de biler, som Kenneth Haastrup havde parkeret rundt omkring i Aggersund. 

- De må beholde dem som gave. Det rører mig ikke, sagde Kenneth Haastrup i 2011.

Brugtvognsforhandleren kunne købe bilerne tilbage for 7.500 kroner per styk.

- Det gider jeg da ikke. Behold de dem bare. Hvis de havde ringet og sagt i forvejen, at de kom, kunne jeg have pakket dem ind som gave. De 7.500 kroner per styk, som det koster at fjerne dem, synes jeg bare, kommunen kunne have brugt bedre, sagde Kenneth Haastrup. 

I august 2012 måtte politiet igen rykke ud for fjerne flere biler tilhørende brugtsvognsforhandleren, der havde fyldt sin grund til bristepunktet med gamle biler og autodele. 

Her blev Kenneth Haastrup anholdt og anbragt i detentionen, indtil kommunen var færdig med oprydningen.

I 2012 overtog Aggersund og Omegns borgerforening den gamle Sparekassen Himmerland bygning og solgte den i 2013 til Gunner Christensen med en klausul om, at der ikke måtte være oplag af skrot. 

En overtrædelse af klausulen ville påføre den nye ejer en konventionalbod på 100.000 kroner. Da Gunner Christensen straks lejede ejendommen ud til Kenneth Haastrup, hobede biler og andet skrot sig alligevel op.

Aggersund og Omegns Borgerforening slæbte derfor Gunner Christensen i retten, der gav borgerforeningen medhold, og den dom blev senere stadfæstet af landsretten.

Men Mads Krarup Nielsen, der er formand for borgerforeningen, kunne konstatere, at selv om foreningen fik medhold fra det danske retsvæsen, blev der ikke ryddet op i Aggersund. Konventionalboden blev heller aldrig betalt.

Læs også Kommune skrider til handling - nu skal Aggersunds skrothandler rydde op

Borgere stadig utilfredse

I 2017 købte Vesthimmerlands Kommune så den tidligere sparekassebygning og tilhørende p-plads i Aggersund fra Gunner Christensen, så de kunne rydde dem for gamle biler. 

Siden er Kenneth Haastrup dog fortsat med opmagasinere skrot og biler på sin grund til fortsat gene for beboerne i Aggersund.  

I foråret 2018 var sagen så oppe at vende igen. Borgerne i Aagersund havde sagden oppe på et borgermøde. Samtidig er Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, gået ind i sagen. Han mener, at der er hjemmel i loven til, at kommunen kan rydde grunden og skrive regningen til Kenneth Haastrup selv. 

Læs også Retsordfører om skrot i Aggersund: Kommunen skal bare i gang

- Meget tyder efter min opfattelse på, at Vesthimmerlands Kommune eksempelvis kan skride ind med påbud, tvangsbøder og i sidste instans rydde den pågældende ejendom for ejerens regning, skrev Preben Bang Henriksen til TV2 Nord i maj 2018.

I svaret henviser Preben Bank Henriksen til byggelovens § 14. Politikerne i Vesthimmerland Kommune har efterfølgende forsøgt at følge retsordførerens opfordring, men uden held. 

Byggelovens § 14:

§ 14. Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.
Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført. I bebyggede områder gælder de også for ubebyggede grunde.

- Vi har forsøgt at efterkomme paragraffen, men det viste sig ikke at holde stik. Det største problem på grunden er bilerne, og de falder ikke ind under byggeloven, fortalte borgmester i Vesthimmerland Kommune,Per Bach Laursen (V) i oktober 2018.

I efteråret 2018 afventede politikerne i Vesthimmerland Kommune så svar fra Christiansborg på, hvad de så kan gøre. Denne gang er det gennem finansminister Rasmus Jarlov (K). 

-  Vi forklarede situationen til ministeren her sidst i september og afventer nu et endeligt svar. Kommunernes Landsforening er inde over, og jeg har sat min lid til, at vi nu finder en løsning, fortalte Per Bach Laursen tilbage i 2018. 

Læs også Sag fra Aggersund: Løsning fra Christiansborg kan tvinge skrothandler til at rydde op på sin grund