Seneste nyt:

Aalborg Havn overtager containerterminal i Østhavnen

Når Royal Arctic Line stopper sine aktiviteter på containerterminalen i Aalborg, overtager Port of Aalborg i første omgang selv terminalen og driver den videre for erhvervslivet i hele Nordjylland.

Fokus vil fra årsskiftet være på at skabe konkurrencekraft for de nordjyske virksomheder med skræddersyede løsninger og intelligent, teknologisk godshåndtering.


-  Vi ser frem til at udvikle containerterminalen sammen med rederierne, så den fremover kan betjene og styrke samarbejdet med alle de nordjyske virksomheder, der sender gods ind og ud af Aalborg til hele verden – eksisterende kunder såvel som nye, siger Søren Bæk Christensen, der er director of operations hos Port of Aalborg A/S.

Om Port of Aalborg A/S

Han suppleres af Jens Juel Rasmussen, Area Director Scandinavia hos Unifeeder A/S, der opererer den ugentlige feederrute mellem Aalborg, Bremerhaven og Hamburg, som er en af Europas største containerhavne.

- Port of Aalborg har i fem årtier haft containerforretning i Østhavnen, og derfor har de den nødvendige ekspertise og erfaring med håndtering af containere til at kunne drive terminalen videre. Fra Hamburg er der ruter til stort set hele verden, og det giver de nordjyske virksomheder nem og hurtig adgang til det globale transportnetværk, siger direktøren fra Unifeeder.

- Ud fra de markedsanalyser, som vi har lavet, kan vi se, at der er faktisk rigtig meget gods fra nordjyske virksomheder. Noget af det gods, der lige nu kører på landevejene eller motorvejene til Aarhus eller Hamborg, vil vi selvfølgelig prøve at ændre, således at det skal komme på et skib eller et tog allerede i Aalborg. Det er godt for miljøet, det er godt for virksomhedernes økonomi, og selvfølgelig vil det også være godt for alle os, der vil opleve, der kommer færre lastbiler på motorvejene og på landevejene, siger Kjartan Ross, der er salgschef hos Port of Aalborg A/S. Foto: Hans-Christian Lauritzen
- Ud fra de markedsanalyser, som vi har lavet, kan vi se, at der er faktisk rigtig meget gods fra nordjyske virksomheder. Noget af det gods, der lige nu kører på landevejene eller motorvejene til Aarhus eller Hamborg, vil vi selvfølgelig prøve at ændre, således at det skal komme på et skib eller et tog allerede i Aalborg. Det er godt for miljøet, det er godt for virksomhedernes økonomi, og selvfølgelig vil det også være godt for alle os, der vil opleve, der kommer færre lastbiler på motorvejene og på landevejene, siger Kjartan Ross, der er salgschef hos Port of Aalborg A/S. Foto: Hans-Christian Lauritzen

Vækstdriver for nordjyske virksomheder

Port of Aalborg vurderer, at der er et stort kundegrundlag for containerforretningen i Aalborg, og den fremadrettede strategi er at tage udgangspunkt i de nordjyske virksomheder i stedet for snævert fokus på godset.

Når Port of Aalborg, som opererer den samlede havnevirksomhed, overtager driften, vil der automatisk blive fokus på mere end bare containerforretningen.


I Østhavnen er der nemlig også direkte adgang til intermodale logistikløsninger, hvor jernbane, lastbiler, RO-RO med videre kan kombineres med feederruten.

- Men det handler ikke kun om drift – det handler også om at styrke virksomhederne i deres vækst og muligheder for at følge med udviklingen ved hele tiden at optimere containerterminalen til virksomhedernes behov, siger Søren Bæk Christensen.

Grønnere godshåndtering

Dertil kommer det grønne snit, da Port of Aalborg i øjeblikket deltager i EU-forskningsprojektet, der har til formål at udvikle et nyt koncept til nærskibsfart i Europa for at flytte gods væk fra vejene ved at optimere transporten af gods via Europas indre vandveje og nærskibstrafik.

Projektet involverer 12 partnere fra ind- og udland – herunder Port of Aalborg og Aalborg Universitet. Et projekt og en udvikling, der ifølge Port of Aalborg selv kan gøre havnen markedsførende inden for intelligent godshåndtering og teknologi.

Det er 31. december 2022, at Royal Arctic Lines stopper på containerterminalen i Aalborg.