LIGE NU:

Aalborg Kommune når ikke tidsfrist for ny affaldssortering: - Det er urimelige betingelser

Sammen med mere end halvdelen af landets kommuner vil Aalborg Kommune anmode om at få forlænget fristen for, hvornår de nye regler for affaldssortering skal træde i kraft.

Den 1. juli skal borgere i hele landet vænne sig til at sortere affald i 10 forskellige affaldstyper. Det siger nye regler fra miljøstyrelsen. Men i Aalborg Kommune ser det ikke ud til, at det kan nås inden den fastsatte deadline, som er alt for stram, lyder det fra fungerende formand for Miljø- og Energiudvalget, Per Clausen (Ø).

- De har brugt et halvt års tid på at lave affaldsbekendtgørelser og så sender de det ud til kommunerne, og siger vi skal løse alle de praktiske udfordringer på lige så kort tid, de har brugt på bekendtgørelser. Men ude i kommunerne er vi nødt til at sikre os, at vi handler i overensstemmelse med reglerne. Så jeg synes, det er urimelige betingelser, man fra statens side giver kommunerne, siger Per Clausen, der understreger, at han mener det er fornuftigt at sortere affald på den måde.

Torsdag diskuterede Miljø- og Energiudvalget, hvordan de nye regler for affaldssortering skal implementeres og hvornår det kan blive til virkelighed.

- Vi skal også have gennemført en proces, hvor vi hører, hvad borgerne synes. Det gælder blandt andet i forhold til glas, hvor vi skal finde ud af, om der skal være en ekstra container til det ved enfamilieshuse eller om der skal være flere kuber rundt omkring. Vi skal også have indkøbt nye containere og nye renovationsbiler og meget af det tager noget tid, siger Per Clausen.

Flere kommuner søger dispensation

Derfor vil kommunen anmode om dispensation fra deadline den 1. juli, for at sikre, at det nye affaldssorteringssystem kan fungere på en ordentlig måde. En dispensation, som flere kommuner i hele landet også er med til at søge om.

- Over halvdelen af de danske kommuner har måttet konstatere, at de ikke er i stand til at overholde den tidsfrist, der er givet. Så vi har i første omgang sagt, at man bør lave en generel forlængelse. Sådan en appel kan vi ikke være sikre på bliver efterkommet og derfor søger vi også selv dispensation for Aalborg Kommune, siger Per Clausen.

Her er de ti nye affaldskategorier

Det er op til de enkelte kommuner, hvordan de vil håndtere de nye affaldssorteringsregler. Og selvom der skal sorteres i ti forskellige typer af affald, skal man ifølge Per Clausen ikke forvente, at der også vil være ti forskellige containere ved vejene.

- I løbet af kort tid, vil vi i udvalget vedtage en plan for, hvordan det kommer til at se ud. Det kommer til at betyde, at nogle af disse sorteringstyper skal i de samme containere og vil så efterfølgende blive opdelt. Det kommer til at ske ved, at man bruger eksempelvis grønne poser til en type affald og sorte til en anden, forklarer Per Clausen.

Det er udvalgets hensigt, når planen foreligger, at den sendes i høring hos borgerne, så de også kan give deres besyv med, så affaldssorteringen kan fungere optimalt.

Når det endelige affaldssorteringssystem rulles ud, vil det kræve en massiv oplysningskampagne, understreger Per Clausen.