LIGE NU:

Lodsejere får ret endnu engang - erstatning hæves

Overtaksationskommissionen har afsagt kendelse i sagen mellem lodsejerne i Lille Vildmose og Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune har lidt endnu et nederlag i sagen fra Lille Vildmose hvor en række lodsejere i årevis har været i konflikt med kommunen, der ifølge lodsejerne havde alt for travlt med at komme igang med et naturgenopretningsprojekt i mosen. En påstand lodsejerne nu har fået den såkaldte overtaksationskommissions ord for.

Sagen går helt tilbage til 2007, men kulminerede i efteråret 2018 hvor Aalborg Kommune under politibeskyttelse forsøgte og siden tiltvang sig adgang til lodsejernes jord. I den proces blev 33 lodsejere og demonstranter frihedsberøvet. Efterfølgende blev en decideret straffesags-efterforskning indledt og flere blev sigtet, men i maj i år droppede anklagemyndigheden at arbejde videre med sagen.

Erstatning forhøjes

Taksationskommisionen har tidligere afgjort at lodsejerne skulle tildeles en erstatning fra Aalborg Kommune på 20.000 kroner pr. hektar som Aalborg Kommune har inddraget i naturgenopretningsprojektet. Den erstatning har Overtaksationskommissionen nu hævet til 27.000 kroner pr. hektar, men det er stadig langt fra de 130.000 kroner som lodsejerne har påstået er den korrekte pris.

Ikke desto mindre er lodsejerne godt tilfredse med at vinde endnu en sejr over Aalborg Kommune.

- Aalborg Kommune har endnu engang taget fejl. Vi har nu dokumentation for, at kommunen uberettiget har taget vores jord og har fremsat beskyldninger mod os, lyder det i en fælles udtalelse fra lodsejerne med Hanne Houmann Jensen og Preben Clausen i spidsen.

Helt så firkantet mener rådmand Hans Henrik Henriksen (S) fra Aalborg Kommune ikke, at afgørelsen fra Taksationskommisionen kan ses.

- Kommissionen tager ene og alene stilling til det økonomiske aspekt i sagen og ikke til hverken fredningen eller arbejdet, så at påstå, at vi uberettiget har taget lodsejernes jord, det er ikke korrekt, siger Hans Henrik Henriksen og understreger, at han desuden har svært ved at se, at det kan kaldes en sejr fra lodsejernes side.

- Når man tænker på, at lodsejerne i sin tid mente, at jorden var 130.000 kroner pr hektar værd, og de nu er landet på 27.000 kr. , så har jeg lidt svært ved at se, at det er en sejr, siger rådmand Hans Henrik Henriksen.

EU-støtte gav tidsmæssig bagkant - sagde kommunen

Der er tale om en uhyrligt kompliceret sag med rigtig mange parter. Men kogt helt ind handler striden om, at spørgsmålet om størrelsen på den erstatning, der skulle tilgå lodsejerne, ikke var afgjort inden Aalborg Kommune besluttede at sætte gang i naturgenopretningsprojektet. En fremgangsmåde lodsejerne var overbeviste om, ikke var lovlig men som Aalborg Kommune var ligeså sikker på, var helt efter bogen.

Aalborg Kommune var ivrige efter at komme igang med projektet, fordi kommunen mente,  der var en deadline, der hed 31. december 2019, hvis kommunen skulle have udbetalt 42 millioner EU-støttekroner - en frist der dog blev forlænget til 30. juni i år.

Lodsejerne er faktisk ikke overraskede over at overtaksationskommissionen har givet dem medhold i sagen, men over, at der skulle gå så mange år med at få stadfæstet deres ret til egen jord

- I den kamp har politiet optrådt som kommunens forlængede arm – og har forulempet mange af lodsejerne. Det har skabt stor vrede og bitterhed. Så glæden over næsen til kommunen er stor, udtaler Preben Clausen, der er en af lodsejerne.

Som skrevet stiger erstatningen til lodsejerne fra 20.000 kroner pr. hektar til 27.000 pr. hektar, men det er stadig alt for lidt, mener lodsejerne, der nu overvejer om yderligere retslige tiltag skal tages i sagen.

Aalborg Kommune tager afgørelsen til efterretning, mens kommunens jurister kigger nærmere på præmisserne. 

- Vi skal have gransket papirerne fra Overtaktsationskommissionen før, vi melder noget ud, siger Hans Henrik Henriksen, der ærgrer sig over, at sagen har kostet kommunen mange penge, mens han understreger, at Aalborg Kommune fortsat er uenige med lodsejerne.