Video: Tumult mellem politi og lodsejere - ny konflikt i Lille Vildmose

I over ti år har landmænd ikke måttet dyrke deres jord på grund af en naturgenopretning, som Aalborg Kommune vil have gennemført i Lille Vildmose.

Der er nu føjet endnu et kapitel til striden mellem en gruppe lodsejere i Lille Vildmose og Aalborg Kommune. I over ti år har landmændene ikke måttet dyrke deres jord som normalt i forbindelse med en naturgenopretning, som Aalborg Kommune vil have gang i på netop landmændenes arealer.

quote Nu vil de så anholde os, fordi en jurist i kommunen har fortolket det, som om de har ret til alt. Og politiet gider ikke engang at modtage de anmeldelser om om ulovlig indtrængen, vi har givet.

Preben Clausen, lodsejer

I dag kom det til en højrøstet konfrontation mellem politiet og de vrede jordbesiddere i Lille Vildmose.

Kommunens gravemaskiner gik for første gang i mange måneder i gang for et par uger siden. Det fik lodsejernes talsmand Preben Clausen til at bede entreprenørerne om at stoppe arbejdet, fordi det foregik på privat grund.

Herefter blev politiet tilkaldt af kommunens folk. Det blev ifølge lodsejernes talsmand, dræningsmester Preben Clausen, til en meget direkte konfrontation.

- Jeg blev truet med at blive tilbageholdt i seks timer. De sagde de ville anholde mig. Det havde jeg ikke lyst til, så jeg flyttede mig selvfølgelig. Jeg tror det er taktik. Kommunen tager jo gerne et juridisk slagsmål, og så kan det hele tage årevis.

- Vi synes til gengæld, at handlingen er ulovlig og bør stoppes nu. Og så burde man i et retssamfund få en dommer ind over. En dommerkendelse kan skaffes på 48 timer, og så vidste alle, at det var gået korrekt til. Det må da være rart for alle parter, også kommunen, siger Preben Clausen. 

Konflikt med flere år bag sig

I forbindelse med et naturprojekt, der blandt andet indebærer udsætning af elge, begyndte Aalborg Kommune for et år siden at grave med maskiner på privat jord i vildmosen. Kommunen mener den har en færdig aftale med lodsejerne. Det mener lodsejerne ikke.

 

Konflikten har betydet flere sammenstød med 28 lodsejere i området. De er rasende over, at kommunen er ved at bygge en dæmning, der snart oversvømmer deres jorder. Det har de aldrig givet lov til, mener de.

- Nu vil de så anholde os, fordi en jurist i kommunen har fortolket det, som om de har ret til alt. Og politiet gider ikke engang at modtage de anmeldelser om om ulovlig indtrængen, vi har givet. Det har de ikke ressourcer til, lyder beskeden, siger Preben Clausen.

Lodsejerne forstår ikke, at kommunen og politiet ikke stiller med en dommerkendelse, for så var hele problemet efter deres mening løst.

- Jeg tror ikke de tør lægge deres materiale ud, for en dommer, fordi de så risikerer, at dommeren ikke vil give tilladelser, fordi der er for mange uafklarede ting ude på de matrikler, siger talsmanden.

Advkokat: Kommunen anvender magtbeføjelser

Lodsejernes advokat, Andreas Karoff, efterlyser også en dommerkendelse. Han forstår ikke, at den sag ikke bliver hastebehandlet.

- Jeg kan ikke forstå at politiet ikke vil have foretaget en vurdering af, om borgeren har ret eller ej overfor kommunen. Hvis man havde dommerens ord for det, så var der ikke så meget at komme efter, siger Andreas Karoff.

Han mener desuden, at Aalborg Kommune anvender magtbeføjelser på en uhørt måde

- Det der med at tromle og ikke engang vil vente kan jeg simpelthen ikke forstå, at en kommune vil stå model til. Men jeg må konstatere, at Aalborg Kommune ikke har problemer med det, siger Andreas Karoff, advokat, Sønderby Legal i Aarhus.

- Man kunne godt frygte lidt, at kommunens ide med det her er, at hvis de får rejst en retssag, så kan de tabe den og finde ud af, at det skulle de ikke have gjort på den her måde. Men så er det jo bygget herude, og så er der ikke noget at gøre ved det. Så kan man frygte, at ingen bliver dømt at rive ned og genetablere det opgravede område i vildmosen, siger Andreas Karoff.

Aalborg Kommune: Vi har hjemmel til at arbejde

Aalborg Kommune er ikke i tvivl om, at den handler korrekt og med lovhjemmel.

- Når lodsejernes advokat anbefaler en dommerkendelse, så er vi noget undrende. Vores opfattelse af den her sag er, at der ikke er behov  for en dommerkendelse. Vi har en hjemmel til at arbejde derude, siger Kirtsne Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning.

Lodsejerne og deres advokat har for leden klaget over politiet til statsadvokaten, fordi politiet ikke vil hjælpe dem med at håndhæve den private ejendomsret i Lille Vildmose.

Ole Kristensen, politiinspektør i Nordjyllands Politi, siger til TV2Nord, at det er politiets klare vurdering, at Aalborg Kommune har lov til at udføre arbejdet i Lille Vildmose - og at det er det, politiet forholder sig til, når man assisterer kommunen.

Taksationskommissionen arbejder i øvrigt sideløbende i den højspændte sag for at finde frem til den rette erstatning eller eventuelt ekspropriation til lodsejerne. Det arbejde forventes at tage mange måneder endnu.


Seneste nyt

fra Nordjylland