LIGE NU:

Nedskæringer på Aalborg Universitetshospital: - Vores kollegaer bliver syge og patienter risikerer at dø

Det vækker harme hos medarbejderne, at der igen skal nedlægges stillinger på Aalborg Universitetshospital. - Det er respektløs over for de ansatte, og patienter risikerer at dø, lyder det.

Det lyder som gentagelse på gentagelse - men Aalborg Universitetshospital skal spare igen - denne gang 130 millioner kroner.

Man nedlægger 130 stillinger og med en stadig stigende mængde patienter betyder det, at de ansatte skal løbe endnu stærkere, og nu advarer de - igen - om, at citronen ikke kan presses mere. 

quote - Patienter risikerer at dø af det her. Vi kan ikke løbe hurtigere uden at risikere at begå flere fejl, og det giver medarbejderne stress

Jytte Wester, tillidsrepræsentant for sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital

- Patienter risikerer at dø af det her. Vi kan ikke løbe hurtigere uden at risikere at begå flere fejl, lyder det fra Jytte Wester, der er tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne og kredsformand i Danbsk Sygepleje Råd i Kreds Nordjylland. 

Besparelserne kommer, efter man har opereret og behandlet flere i løbet af året. Det ekstra arbejde betyder, at der bliver færre penge at lave endnu mere for næste år. Hun frygter, at besparelserne fører til, at hendes kollegaer bliver syge af stress og begynder at søge væk. 

- Igen og igen har vi råbt politikerne op, og det bliver vi ved med. Det hænger ikke sammen, at vi får flere og flere patienter og færre og færre penge. Det er respektløs overfor de ansatte og patienterne, siger hun. 

For bare en uge siden meddelte ledelsen på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, at man skulle spare 50 millioner på næste års budget, og derfor ville man nedlægge 105 stillinger - heraf 11 læger.

Nu er turen så kommet til Universitetshospitalet, hvor 130 millioner skal spares, så økonomien kan svare til budgetrammen, der er udstukket fra Region Nordjylland i 2019.

Læge: - Det vender helt forkert

For bare et år siden skulle de nordjyske sygehuse spare 149 millioner, og besparelserne er bare med til at gøre det hele værre, lyder det fra lægerne. 

Søren Lunde arbejder til dagligt på Regionshospital Nordjylland, hvor han frygter spareplanerne.
Søren Lunde arbejder til dagligt på Regionshospital Nordjylland, hvor han frygter spareplanerne.

- Vi bliver jo straffet for at lave mere - det er helt kafkask: Jo hurtigere vi løber, jo flere vi behandler, jo mere skal vi spare. Det er jo grotesk og nærmest helt kafkask, siger Søren Lunde, der er formand for Lægeforeningen i Nordjylland. Til dagligt er han afdelingslæge på gynækolgisk og opstetrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, hvor han og kollegaerne lige nu har massivt overarbejde for at følge med. 

På fødeområdet har der eksempelvis været 20 procent flere fødende end normalt, og lige nu er der ekstra mange patienter på Aalborg Universitetshospital, fordi der er lukket for operationer i Skejby, og fordi man af sparehensyn har hjemtaget operationer, som Universitetshospitalet ellers skulle betale for at få udført på andre sygehuse eller privathospitaler. 

quote - Hvis det havde været i det private erhvervsliv, havde vi fået en ekstra julebonus for at have betjent flere kunder. I stedet bliver vi skåret i vores budget for at behandle flere patienter - det vender helt forkert!

Søren Lunde, afdelingslæge Aalborg Universitetshospital

- Vi står og opererer fra tidlig morgen til 18.30 om aftenen. Det betyder overarbejde og merudgifter til operationslæger, narkoselæger, sygeplejersker og øvrigt personale. Og de penge, ved vi allerede nu, kommer vi til at skulle spare på næste års budget. Det virker jo helt håbløst, lyder det fra Søren Lunde. 

Og resultatet er alarmerende. 

- Vi har så meget at lave, at vi er nødt til at klemme uopsættelige kræftoperationer ind mellem andre operationer. Vi kører på pumperne i en sjælden grad, og jeg hører allerede nu om læger, der er stressede. Vi er ikke en gang ved at skære ind til benet - vi er langt inde i knoglen, siger Søren Lunde om situationen blandt medarbejderne på hospitalet. 

For godt et år siden sagde Jytte Wester, at 'nu må det stoppe' (se relateret artikel, red.), og nu advarer hun politikerne.

- Mange sygeplejersker synes ikke, at vi leverer et fagligt forsvarligt stykke arbejde og kan ikke leve med, at fejl på gund af travlhed kan risikere at koste patienter livet. Det giver stress, og vi begynder at se medarbejderflugt på grund af forholdene, konstaterer hun. 

Men hun og de øvrige ansatte på sygehuset kan godt kigge i vejviseren efter mindre at lave. 

Ledelse: Ja, I får mere travlt

Økonomidirektør Kim Mikkelsen varsler mere arbejde efter besparelser.
Økonomidirektør Kim Mikkelsen varsler mere arbejde efter besparelser.
Foto: PR

Aalborg Universitetshospitals ledelse har i et brev til medarbejderne i går lagt op til endnu mere travlhed i dagligdagen.

Sygehuset vil hente 30 millioner kroner ved at hjemtage operationer, som ellers skulle udføres i andre regioner eller på privathospitaler. 

- Det er klart, at det betyder, at vi vil se en øget aktivitet på nogle områder. Set i den sammenhæng er det endnu vigtigere, at vi netop har fokus på at fjerne den aktivitet, som giver mindst værdi for patienten, skriver Kim Mikkelsen, der er direktør for økonomi og drift på Aalborg Universitetshospital i en intern mail til medarbejderne. 

- Omstillingsplanen betyder i år desværre også, at der nedlægges 129 stillinger. Hovedparten af disse findes ved manglende genbesættelse af vakante stillinger, udløb af vikariater, fratrædelser og naturlig afgang. Omkring 20 ansatte står til omplacering, skriver ledelsen. 

Derfor mener Jytte Wester, at politikerne må træde i karakter og træffe nogle alvorlige valg. 

- Politikerne løber fra deres ansvar. Hvis de ikke vil sende flere penge, så må politikerne prioritere, hvad vi så ikke skal lave, lyder det fra Jytte Wester.

Søren Lunde lyder helt opgivende med udsigterne til mere arbejde. 

- Hvis det havde været i det private erhvervsliv, havde vi fået en ekstra julebonus for at have betjent flere kunder. I stedet bliver vi skåret i vores budget for at behandle flere patienter - det vender helt forkert, siger han. 

Der er flere politiske reaktioner på besparelserne i vores udsendelse klokken 19.30.

Aalborg Universitetshospital skal spare 130 millioner kroner og nedlægger 130 stillinger.
Aalborg Universitetshospital skal spare 130 millioner kroner og nedlægger 130 stillinger.
Foto: PR