LIGE NU:

Rekordregnskab for Aalborg Portland: 1029 millioner kroner på bundlinjen

For syvende år i træk har Aalborg Portland Holding oplevet fremgang i omsætning og aktivitetsniveau - faktisk blev 2016 et rekordår for selskabet.

Det er vist ingen underdrivelse at påstå, at Aalborg Portland Holding har haft et særdeles godt år. Med en omsætningsvækst på 356 millionerk roner og en forbedring på bundlinjen med 159 millioner kroner taler regnskabet for sig selv.

I alt har selskabet, som omfatter Aalborg Portland A/S, Unicon A/S og en lang række datterselskaber i ind- og udland, et resultat for 2016 på 1029 millioner kroner før skat. Og en årlig omsætning på 6893 millioner kroner.

Et resultat, der ifølge Aalborg Portland Holding ikke har været helt let at hente. Markedsbetingelserne har ikke været de bedste i 2016, hvor især den negative valutakurspåvirking i flere lande har givet udfordringer. 

- Vi er glade for at kunne fremlægge et samlet set tilfredsstillende regnskab, hvor vi for syvende år i træk oplever fremgang i både omsætning og aktivitetsniveau. I 2016 fortsatte vi den gode udvikling i Norden med pæn vækst især i Danmark, men også i Norge, som i modsætning til forrige år igen øger byggeaktiviteten, siger økonomidirektør i Aalborg Portland Holding, Henning Bæk. 

- Derudover har store dele af vores investeringer i vækstmarkederne over de senere år igen båret frugt, og vi har derfor også oplevet fremgang i Egypten og Malaysia samt en stabil udvikling i Kina og USA, fortsætter direktøren.

Ud over en stigning i omsætning på 5,6 procent steg resultatet før renter og skat fra 870 millioner kroner i 2015 til 1.029 millioner kroner i 2016. Både omsætning og indtjening er den højeste nogensinde for koncernen.

Aalborg Portland Holding købte den 25. oktober 2016 den belgiske cementkoncern Compagnie des Ciments Belges S.A. (CCB), og det køb har påvirket regnskabet for fjerde kvartal positivt. Det er dog først i regnskabet for 2017, at man vil kunne se den fulde effekt af købet. 

Det belgiske køb er bare en af mange investeringer, Aalborg Portland Holding har gjort de seneste år. Med et solidt økonomisk fundament er blevet købt energibesparende og miljøfremmende projekter for godt 440 millioner kroner over hele verden.

Koncernens investeringer ligger i stigende grad også i Danmark. Det skyldes blandt andet den igangværende udfasning af PSO-afgiften, som har styrket konkurrenceevnen hos energitunge virksomheder som Aalborg Portland. 

- Vi glæder os over, at vi fra 2017 endelig kan påbegynde en udfasning af PSO-afgiften, som har ligget dansk erhvervsliv til last i en årrække. Det fremmer muligheden hos mange danske virksomheder for at kunne investere langsigtet, forklarer Henning Bæk.

 - Vi ser dog nu ind i en ny og meget væsentlig usikkerhedsfaktor, nemlig CO2-kvotetildelingen efter 2020, som i øjeblikket forhandles på EU-plan. Da vi har betydelige eksportaktiviteter uden for EU, er det overordentlig vigtigt, at der tages hensyn hertil, således at produktion og arbejdspladser kan forblive i Danmark, siger økonomidirektøren i Aalborg Portland Holding.