LIGE NU:

Sygeplejerskers forskningslyst gavner patienterne

Forskningslysten har blandt andet ført til udviklingen af et særligt tæppe, som nu bruges på operationsstuen.

I løbet af de sidste fem år har sygeplejersker ved Aalborg Universitetshospital gennemført mere end 40 forskningsprojekter, som med afsæt i konkrete situationer og problemstillinger fra hverdagen har bidraget til at forbedre patienters og pårørendes møde med hospitalet.

- Det har været en fantastisk succes med en stribe af meget relevante projekter, som på forskellig vis har koncentreret sig om at øge kvaliteten af vores sygepleje og gøre arbejdsgange bedre, fortæller professor Erik Elgaard Sørensen.

Som professor og leder af hospitalets Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje står han bag et forskningsprogram, der siden 2013 har været styrende for hospitalets indsats på det sygeplejefaglige forskningsområde.

- Da vi tilbage i 2013 lagde en ny plan for udviklingen i den sygeplejefaglige forskning, satte vi os nogle klare mål: Nemlig at vi inden udgangen af 2018 skulle have gennemført sygeplejefaglige forsknings- og udviklingsprojekter i alle klinikker, med det formål at kunne tilbyde patienterne bedre pleje og behandling, større tryghed og styrket patient- og pårørendeinddragelse, fortæller Erik Elgaard Sørensen.

Tæppe holder patienter varme under operationer

Bag et af de afsluttede projekter står sygeplejerske Mia Granum. Som anæstesisygeplejerskere funderede hun over, om man kunne undgå, at patienter fik en meget lav kropstemperatur under store rygoperationer.

- Store rygoperationer kan være temmelig langstrakte, og da der er koldt på operationsstuen, oplever vi, at mange patienter når at blive underafkølede. Da selv en let underafkøling øger risikoen for eksempelvis infektioner, blodtab og hjerteproblemer, var det værd at undersøge, om vi ved at bruge et særligt varmetæppe før og under operationen kunne øge patienternes kropstemperatur og velbefindende under operationen, fortæller hun.

Med støtte fra Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje fik Mia Granum tilrettelagt undersøgelsen som et videnskabeligt studie, som nu har dokumenteret, at tæppet fungerer. Tæppet er nu indført som en fast del ved operationer.

Undren omsættes til forskning

Ifølge Erik Elgaard Sørensen er Mia Granums forskning et eksempel på, hvordan sygeplejersker er blevet gode til at omsætte deres undren og spørgsmål i hverdagen til egentlige forskningsspørgsmål, der kan afprøves og dokumenteres.

- Det er med denne slags projekter, som foregår ude i den kliniske hverdag, og tæt på eller i samarbejde med patienterne, at vi kan udvikle sygeplejen. Derfor har vi som en del af forløbet også uddannet og ansat sygeplejersker i postdoc-stillinger i klinikkerne, som skal sikre, at projekterne initieres og gennemføres, fortæller han.