Botilbud holdt møde med kommunen - ville høre om mulighed for godkendelse

Botilbuddet Norden anmodede om et møde, hvor de fik forklaret processen omkring det kommende bosted for afviste asylansøgere.

Det kom angiveligt som en overraskelse for det omstridte botilbud i Vrå for afviste asylansøgere, at der kun var godkendelse til at have syv personer boende på deres kommende bosted og ikke 18 som de havde skrevet kontrakt med Udlændingestyrelsen om.

I hvert fald havde de tre ejere af Botilbuddet Norden, Lars Gadekær, Lars Tvede Rasmussen og Kristian Vive Pedersen sammen med botilbuddets kommende daglige leder Ninna Svendsen, advokat og konsulent, bedt om et møde med Hjørring Kommune i mandags. 


Det bekræfter Hjørring Kommunes kommunaldirektør Leif Johannes Jensen overfor TV2 Nord.

- De havde bedt om en uddybning af den pressemeddelelse, som vi lagde ud på kommunens hjemmeside, siger han.

DET VED VI OM GRUPPEN AF SÅRBARE UDLÆNDINGE

Gruppen, der skal flytte til Vrå, er personer, der af forskellige årsager ikke kan være på et normalt udrejsecenter. Det kan være på grund af deres adfærd og/eller et pasnings- og plejebehov.

Der kan i gruppen både være asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold i Danmark.

Der har været oplysninger fremme om, at nogle i gruppen er idømt behandlingsdomme, men dette er ikke bekræftet af Udlændingestyrelsen.

Fik forklaret forløb

I pressemeddelelsen slog Hjørring Kommune det fast, at bostedets adresse på Bakkevej 1-3 er omfattet af en landzonetilladelse, der kun muliggør institutionsbeboelse for op til syv personer.

Dermed havde Botilbuddet ikke tilladelse til at indkvartere 18 personer på ejendommen, som de har indgået kontrakt med Udlændingestyrelsen om.

På mødet med Botilbuddet Norden fik de forklaret de faktiske forhold, og kommunen redegjorde for den videre process, hvis Botilbuddet skal søge om godkendelse. Det fortæller kommunaldirektøren.

- De skal aflevere en ansøgning til kommunen, før der skal ske noget. Kommunen foretager sig ingenting. Hvis de afleverer en ansøgning, så starter vi en drøftelse op i kommunen og teknisk udvalg i forhold til, om der skal gives en ny landzonetilladelse og laves ny lokalplan, siger Leif Johannes Jensen.

Langvarig proces

På mødet fik Botilbuddet Norden også forklaret, at en proces med fornyet landzonetilladelse og ny lokalplan vil tage tid.

- Det er en langvarig proces, som vil tage et år, forklarer kommunaldirektøren.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med hverken ejerne af Botilbuddet Norden eller deres daglige leder.

Udlændingestyrelsen har bedt Botilbuddet Norden om en redegørelse i sagen efter, at det kom frem, at der ikke var godkendelse til at indkvartere det antal borgere, som Botilbuddet havde indgået kontrakt med styrelsen om.

Krævende gruppe

I følge TV2 Nords oplysninger, så bor der i øjeblikket 16 beboere på Center Sandvad, som efter planen alle skal flyttes til Vrå.

Botilbuddet Norden har indgået kontrakt med Udlændingestyrelsen for tre år med mulighed for yderligere et år. I følge Nordjyskes oplysninger, så får Botilbuddet Norden 125 millioner kroner for den 4-årige periode.

Kontrakten med udlændingestyrelsen indeholder en lang række meget specifikt krav til både pædagogik, bemanding, indkvarteringsforhold og krav til personale. 

Der er tale om krævende borgere med blandt andet svære psykiatriske diagnoser, personlighedsforstyrrelser og fysiske og psykisk handicap.

I følge udbudsmaterialet fra udlændingestyrelsen kræver man, at botilbuddet er døgnbemandingen, da den enkelte beboer vil kræve en særlig indsats. 

Den første gruppe afviste asylansøgere skal efter planen flyttes fra Center Sandvad ved Vejle og til Vrå 1. september.


Bosted for udlændinge i Vrå

030822 Botilbud Vrå

play Ny udvikling: Udlændingestyrelsen siger nej tak til Vrå

botilbud vrå split

play Botilbud i Vrå føler sig ramt af hetz - men beboere og borgmester er uenige

Bosted_Vrå3

Indehavere af udskældt bosted bryder mange dages tavshed

Bosted_Vrå2

Botilbud holdt møde med kommunen - ville høre om mulighed for godkendelse

indlæs flere

Seneste nyt

fra Nordjylland