Personale har frygtet lukning, men akutafdeling består

Medarbejdere på akutafdelingen kan nu ånde lettet op. Afdelingen på Regionshospital Nordjylland i Hjørring får nemlig bedre rammer.

De seneste måneders uro har kostet syv opsigelser fra sygeplejersker på akutafdelingen på sygehuset i Hjørring. 

Medarbejdere har frygtet, at afdelingen skulle lukkes, fordi der lige nu er stor overbelægning, og det har betydet, at man har måttet behandle nogle af patienterne på gangene.

- Det er ikke værdigt for nogen at få behandling på gangen, så den opgave skal vi selvfølgelig have løst, lyder det fra Maria Gade Madsen, der er tillidsrepræsentant på akutafdelingen i Hjørring. 

Hospitalsledelsen har lyttet til medarbejdernes argumenter, og derfor bevares sengeafdelingen og den akutte modtagelse. De får endda bedre rammer. 

Andre afdelinger bliver berørt

For at skabe mere plads og bedre forhold for patienterne ændrer sygehusledelsen på rammerne og flytter en del af den akutte sengeafdeling 404 til et andet sted på sygehuset.

- Det har været et vigtigt fokusområde for os at sikre, at akutmodtagelsen får mere plads. Og det betyder, at resten af huset bliver berørt af det, siger Henrik Larsen, der er hospitalsdirektør på Regionshospital Nordjylland.

Han og den øvrige ledelse skal nu sammen med medarbejderne på afdelingen drøfte, hvor på sygehuset, at de fem til 10 senge fra afdelingen skal flyttes hen, så der bliver bedre plads til patienterne i akutbygningen.

PH 151122 19 IN Krise på akutafdeling Still
Foto: Jesper Christiansen

Kunne have undgået opsigelser

Strukturændringen betyder, at akutafdelingen bevares og ikke fjernes, sådan som de ansatte har frygtet. Kun mellem fem og 10 af de i alt 32 sengepladser flyttes et andet sted hen. 

- Jeg er rigtig glad for at hospitalsledelsen har valgt at lytte til os, så vi forbliver en del af akutafdelingen. Det betyder meget for mine kollegaer og jeg, at der, hvor vores kompetencer er, også er der, vi får lov til at forblive, siger Maria Gade Madsen. 

Men hun er ærgerlig over, at syv kollegaer har sagt deres job op i ren frustration over situationen. 

- Vi er ærgerlige over, at vi ikke er blevet inddraget noget før, fordi hvis man havde inddraget os, inden den første udmelding fra hospitalsledelsen om situationen, så kunne det være, vi kunne have undgået de syv opsigelser, siger hun. 

Men hospitalsdirektøren mener ikke, at der er kommet flere opsigelser end normalt. 

- Vi gør det her for at lave så godt et hospital servicemæssigt, som vi overhovedet kan komme til. Det håber og regner jeg da med, at alle gerne vil være med til. Engang imellem skal vi diskutere, hvordan det indre liv på hospitalet fungerer. Det er vigtigt, at alle får sin stemme hørt, og vi skal som hospitalsledelse engang imellem lave et kompromis, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen. 


Seneste nyt

fra Nordjylland