Viceborgmester i Hjørring Kommune: - Jeg tror ikke på projektet

Hvis Hjørring Kommune modtager en ansøgning om forøgelse af antallet af institutionspladser, vil der blive igangsat en planproces, der kan lede til en ny lokalplan eller landzonetilladelse. Sådan en vil tage et år, lyder det fra Hjørring Kommune i pressemeddelse.

Det er et døgn siden, at det kom frem, at udviste asylansøgere skulle flytte til Vrå per 1. september. 

Reaktionen fra Hjørring Kommune var til at begynde med, at man måtte tage i mod de psykisk sårbare udlændinge så godt, man kunne. Det var Vrås borgere ikke helt enige i.

Siden har det vist sig, at der er manglende lovhjemmel og et informationsmøde til naboerne i eftermiddags blev aflyst på samme baggrund. 

Ovenpå de mange forskellige nyheder, tager Hjørring Kommune det, efter eget udsagn, ganske stille og roligt: 

- Vi afventer stille og roligt, for som det er lige nu, er der ingen tilladelse til at have et botilbud eller et opholdssted for de her udviste asylansøgere. De er 18-20 stykker, og der forelægger ikke tilladelse til mere end syv pladser på Bakkevej 1-3, er reaktionen fra Hjørrings viceborgmester, Per Møller (C). 

I en pressemeddelse fra Hjørring Kommune onsdag aften lyder det det, at kommunen ikke foretager sig noget, før modtagelse af en eventuel ansøgning fra ejer om ønskede ændringer i ejendommens anvendelsesforhold.

Mere indflydelse til Hjørring Kommune

Da valget af botilbud offentliggjordes i går, var det uden for byrådets hænder, og det var de trætte af, lød det fra Hjørring Kommunes borgmester, Søren Smalbro (V).

Borgmesteren har dog tidligere på dagen meldt ud, hvordan beslutningen nu er tilbage i kommunens hænder, eftersom tilladelsen ikke er på plads. 

-  Nu kan man så lidt ironisk sige, at når tilladelsen ikke er på plads, så giver det os en mulighed for, at vi får indflydelse på det her i det kommunale rum. Og det kan jo så, qua den debat i byen det sidste døgns tid, nok være godt nok, lød det fra borgmesteren. 

Med de nye informationer omkring manglende plads på Botilbuddet Norden ApS, er det nu, ifølge Per Møller, op til Hjørring Kommune at beslutte, om der skal være et opholdssted på Bakkevej i Vrå. 

- Vi venter på, om man ønsker at ansøge om en ændring af landszonetilladelsen, eller om der skal laves en ny lokalplan. Det tager cirka et år at lave sådan en ny lokalplan, fortæller viceborgmesteren. 

Vrås høje røster

Og kommer der en ansøgning fra Udlændingsstyrelsen om ændring af lokalplanen, således at samtlige 18 asylansøgere kan huses på det omtalte botilbud, så skal ansøgningen behandles i kommunen:

- Det vil sige, at naboerne er høringsparter, og vi skal behandle hele ansøgningen politisk, og så må vi tage stilling til det til den tid, siger Per Møller.

Og når Per Møller tager det så stille og roligt, så er det fordi, det er hans eget personlige bud, at der ikke umiddelbart vil være flertal for et sådan projektet i kommunen: 

- Man skal da være ualmindeligt tonedøv, hvis ikke man kan høre de røster, der er fra Vrå af. Jeg tror umiddelbart, det kan være svært at finde det politiske flertal, lyder det. 

Se interviewet med Peter Møller her: 

Udlændingestyrelsen vil nu undersøge botilbudet

Onsdag aften erfarer TV2 Nord gennem Udlændingestyrelsens presseafdeling, at der er stillet krav i den kontrakt, der er tegnet med Botilbuddet Norden ApS om, at bostedet skal stille faciliteter til rådighed, hvor der kan indkvarteres 18 beboere ad gangen.

- Udlændingestyrelsen er først i dag blevet gjort opmærksom på, at der kan være udfordringer med dette, og styrelsen vil nu rette henvendelse til Botilbuddet Norden ApS med henblik på at undersøge betydningen af oplysningerne nærmere, lyder det. 

Hjørring Kommune oplyser i pressemeddelsen, at kommunen ikke er myndighed på området for særlige indkvarteringsydelser til voksne asylansøgere og andre udlændinge. 

- Ved spørgsmål til det aktuelle udbud og de kontraktmæssige forhold heri, henviser vi derfor til Udlændingestyrelsen, som står til rådighed for spørgsmål og yderligere dialog, lyder det. 


Bosted for udlændinge i Vrå

030822 Botilbud Vrå

play Ny udvikling: Udlændingestyrelsen siger nej tak til Vrå

botilbud vrå split

play Botilbud i Vrå føler sig ramt af hetz - men beboere og borgmester er uenige

Bosted_Vrå3

Indehavere af udskældt bosted bryder mange dages tavshed

Bosted_Vrå2

Botilbud holdt møde med kommunen - ville høre om mulighed for godkendelse

indlæs flere

Seneste nyt

fra Nordjylland