Seneste nyt:

Bosteder: Fejlvisiteringer koster kommunen dyrt

Millionregning for at modtage borgere, man ikke var godkendt til. Tallene i regnskabet er blodrøde hos den kommunale organisation Byen i Byen i Vesthimmerlands Kommune i 2018.

Det er ikke kun på personalesiden, at tvivlsomme forhold har fundet sted de seneste år i bofællesskaber under organisationen Byen i Byen i Vesthimmerlands Kommune.

TV2 Nord har fået adgang til regnskaberne, og tallene afslører, at udgifterne til personale løber løbsk i Bofællesskaberne Under Bøgen og Rosenvænget 10. Det er i netop de to bofællesskaber, at flere uanmeldte tilsyn fra Socialtilsyn Nord afslører en række stærkt kritisable forhold i 2018.

I tilsynsrapporterne får Byen i Byen blandt andet kritik for, at der bor borgere med udadreagerende adfærd i bofællesskaberne, selv om stederne ikke er godkendt til det, og personalet og ledelsen ikke har kompetencerne til at håndtere udadreagerende borgere.

Bofællesskabet Rosenvænget bliver i sommeren 2018 frataget deres godkendelse efter et uanmeldt tilsyn. Grunden er, at man har en borger i bofællesskab, som man låser inde i alle døgnets 24 timer. Tilsynet kritiserer også, at Byen i Byen har en mangelfuld bemanding på flere af organisationens bosteder om natten. Det har Byen i Byen rettet op på ved at ansætte mere personale og dermed også øget omkostningerne.

Personaleudgifter sprænger budgettet

Udgifterne til personale stiger fra 7.356.509 kroner i budgettet til 10.142.202 kroner i virkeligheden.

TV2 Nord har tidligere fortalt, at Byen i Byen placerer en ung mand med udadreagerende adfærd i lejede sommerhuse med vagtværn i en længere periode, da Socialtilsyn Nord bliver gjort opmærksom på, at bostedet ikke er godkendt til at have ham boende.

Helle Fogh er en af de pædagoger, som bliver sygemeldt efter overfald på Under Bøgen i 2018.
Helle Fogh er en af de pædagoger, som bliver sygemeldt efter overfald på Under Bøgen i 2018.
Foto: Hans-Christian Lauritzen

I regnskabet stiger posten med grunde og bygninger også voldsomt i 2018. På forhånd er der kun budgetteret med en udgift på 29.088 kroner, men Byen i Byen ender i 2018 med at bruge 378.791 kroner på denne post.

I alt skrider budgettet med hele 3.535.067 kroner i 2018 for Byen i Byens bofællesskaber Under Bøgen og Rosenvænget i forhold til budgettet. Fra et forventet overskud på 807.633 kroner ender man med et minus på 2.727.434.

Det koster Byen i Byen dyrt, at man har haft borgere boende, som man ikke har været godkendt til. Borgere som efter påbud fra Socialtilsyn Nord i efteråret 2018 var nødt til at flytte igen. Byen i Byen skriver selv i et nyhedsbrev til de pårørende i oktober måned 2018, at det har betydet, at de har seks ledige pladser.

Viceforstanderen skriver i nyhedsbrevet 3. oktober 2018, at:

- En ting er sikkert. Vi tager ikke længere borgere ind, blot fordi vi har plads. 
Jeg kan ikke beklage nok, at disse fejlvisiteringer har fundet sted, men jeg kan garantere, at vi har lært af det.

Tilsyn udsteder påbud

Spørgsmålet er så, hvor meget ledelsen hos Byen i Byen har lært? I slutningen af november 2018 får bofællesskaberne Rosengården og Borgergade 23 to uanmeldte tilsyn. Altså næsten to måneder efter ledelsen skriver, at de ikke længere bare tager borgere ind, fordi der er plads. Tilsynet afslører yderligere to tilfælde med beboere, som ikke er godkendt til at være på de pågældende steder.

Ansatte på bosteder i Vesthimmerlands Kommune står nu frem og fortæller, at de er blevet sat til at købe hash til en beboer for god opførsel.

På Rosengården udsteder tilsynet to påbud og kræver blandt andet at:

- Det skal sikres, at tilbuddet ikke handler udenfor tilbuddets godkendelse i forhold til tilbuddets godkendte målgruppe. Tilbuddets ledelse skal fremsende redegørelse for, hvorledes dette vil blive sikret.

Også på Borgergade 23 bliver der udstedt to påbud. Blandt andet at have en beboer boende, som man ikke er godkendt til.

En af de borgere, som ledelsen selv skriver er fejlvisiteret, er en 41-årig udadreagerende mand, som 1. september 2017 flytter ind på Under Bøgen. At Vesthimmerlands Kommune tillader, at borgere med voldsom adfærd, som personalet ikke er gearet til at håndtere, flytter ind er blandt årsagerne til, at sygefraværet på Under Bøgen er eksploderet i 2018 og dermed bliver en tung udgift for kommunen.

Stort sygefravær

TV2 Nord har fået aktindsigt i sygefraværsstatistikken for Under Bøgen, og i 2018, hvor to pædagoger sygemeldes med angst og stress på grund af overfald og arbejdet med de udadreagerende beboere, er sygefraværet blandt de ansatte på 17,6 procent. En voldsom stigning i forhold til de tidligere år, hvor sygefraværet ligger mellem 3 og 4 procent.

Byen i Byens økonomi er under stigende pres, da det ikke er lykkedes at få borgere ind i de ledige boliger. Det fremgår af et byrådsreferat fra 28. februar i år:

- Aktuelt er der fem ledige pladser i bofællesskaberne: to pladser på Bøgen, en plads på Rosenvænget og to pladser på Rosengården, hvoraf den ene bruges som aflastningsplads pt. Ifølge oplysninger fra Myndighed er der ikke nye borgere på vej til visitation til de ledige pladser.

Byen i Byens underskud vurderes ifølge forvaltningen i Vesthimmerlands Kommune til at vokse med yderligere 1 million kroner i 2019 og 2020. Derfor har forvaltningen indstillet, at byrådet lukker bofællesskaberne på Borgergade 6 i Aalestrup.