LIGE NU:

Debatten om 300 meter høje vindmøller ud for Frederikshavn fortsætter

For at sikre en grundig debat om et muligt testsite for kystnære havvindmøller inviterer Frederikshavn Kommune til endnu et borgermøde torsdag.

Tilhængere og modstandere af seks nye og 300 meter høje vindmøller, som efter planen skal placeres i nærheden af Hirsholmene, mødes igen torsdag. 

På mødet i lørdags om kystnære havvindmøller ud for Frederikhavn blev der udtrykt kritik af formen. Flere fremmødte gav udtryk for, at de havde forestillet sig en debat fra salen med et panel.

Således var mødet ikke planlagt. Det var derimod planlagt som et oplysningsmøde, hvor der var mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Der er derfor behov for yderligere et borgermøde om kystnære havvindmøller ud for Frederikshavn med et panel, og hvor der vil være god tid til at stille spørgsmål og give sin mening til kende.

- Det er meget vigtigt, vi får en grundig debat, hvor borgere og erhvervsdrivende får lejlighed til at give udtryk for de muligheder, de ser, og for de bekymringer de måtte have. Derfor tager vi et møde mere. Jeg håber, at mange vil benytte lejligheden til at møde op – de, der er nysgerrige, de der er imod og de, der er for projektet - så vi får en nuanceret debat,” udtaler Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune til Kanal Frederikshavn. 

Et energiselskab vil opføre en række 300 meter høje vindmøller i farvandet mellem Frederikshavn og øgruppen Hirsholmene

På mødet vil et panel af parter, der har interesse i projektet, bidrage med korte indlæg, der præsenterer forskellige perspektiver på projektet. 

European Energy, der har projektansvaret, vil ligeledes deltage i mødet og besvare spørgsmål om projektet.

Alle borgere kan sende en mail til post@frederikshavn.dk senest 30. november 2018 og skriftligt give sine tilkendegivelser omkring kystnære havvindmøller. Herefter vil alle svar blive taget med i den politiske drøftelse, når byrådet træffer beslutning om, hvorvidt Frederikshavn Kommune skal støtte op om forundersøgelsen til havvindmølleparken eller ej.

Byrådet skal senest 17. december 2018 svare Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i forhold til indsigelsesretten.

Debatmødet afholdes torsdag aften klokken 19.00 i Det Musiske Hus i Frederikshavn.