LIGE NU:

Minister slår fast: Nordjysk værft får ingen penge for forgæves arbejde

Der er ingen erstatning til det nordjyske værft Jobi Værft i Strandby ved Frederikshavn.Værftet har brugt mere end en million kroner på et udbud, der blev aflyst.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsproceduren. Det slår miljøminister, Jakob Ellemann-Jensen (Venstre),  fast, efter det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (Socialdemokratiet) har spurgt ministeren til, om Miljøstyrelsen vil yde kompensation til værftet for de omkostninger, værftet har haft i forbindelse med udbudsforetningen, som Miljøstyrelsen siden  aflyste. 

quote Det er et åleglat svar fra ministeren,

Jens Stadum, formand for Jobi Værft A/S

Det ærgrer formanden for det nordjyske værft, der bød på reparation af to nye miljøskibe, der skulle have afløst det gamle miljøskib i Limfjorden. Det nordjyske værft, Jobi Værft i Strandby skulle have renoveret og klargjort de to skibe, men nu har Miljøstyrelsen valgt at annullere opgaven. 

- Det er et åleglat svar fra ministeren, siger Jens Stadum, der er formand for Jobi Værft A/S.

Værftet agter ikke at gå videre med sagen juridsk, men håber på politisk hjælp.

- Det vil være et fint politisk signal, om Folketingets Miljøudvalg kunne pålægge Miljøstyrelsen at opnå en ordentlig løsning med Jobi Værft, således projektet kunne være omkostningsneutralt for Jobi Værft. Det er trods alt Miljøstyrelsens rådgivere, der har fejlet, lyder det fra Jens Stadum.

I et skriftligt svar til TV2 Nord skriver Miljøstyrelsen som begrundelse for annulleringen af udbuddet:

"Miljøstyrelsen har efter rådgivning fra Kammeradvokaten samlet set vurderet, at det ene endelige bud Miljøstyrelsen modtog, desværre ikke kan danne grundlag for en aftale. Det skyldes primært prisen, der ligger på ca. det dobbelte af styrelsens forventning."

 

Miljøstyrelsen anvender miljøskibe til at indsamle prøver og foretage målinger i danske farvande. Og her skulle to gamle skibe renoveres og klargøres til opgaven.

En opgave som staten ifølge værftet og det nordjyske folketingsmedlem vidste ville blive dyrere end budgetteret.

Nu vil Miljøstyrelsen gennemføre et nyt udbud, og Bjarne Laustsen har spurgt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, om det er de samme kravspecifikationer, der vil være i den nye runde.

Dertil svarer ministeren, at "evalueringskravene i udbuddet vil blive ændret med det sigte, at opgaven er attraktiv for værfterne. Konkret ændres kravstrukturen, så der ikke vil indgå et performancekrav. Deraf forventes en reduceret procesrisiko ved at byde på opgaven". 

Hvorvidt Jobi Værft A/S endnu en gang vil byde på opgaven er uvist.

- Det, ved vi ikke, om vi vil deltage i, siger Jens Stadum, der frygter, at udbuddet kan ende på udenlandske hænder.

- Danske værfter skal ikke have et statsarbejde, fordi de er danske værfter, men fordi de er konkurrencedygtige, og der er det rigtige forhold mellem pris og kvalitet, men det er dybt kritisabelt at udbudsgrundlaget ofte er meget ufuldstændigt således danske værfter næsten på forhånd melder fra, tilføjer han.