Minister vil hjælpe fiskere: Beder EU hæve fangstkvote

Der fiskes mange flere kullere i Kattegat, end der er kvoter til, og de mange kuller truer med at blive en stopklods for andre fiskerier. Derfor vil fiskeri og fødevareminister Jacob Jensen have EU til at hæve kullerkvoten resten af året.

Fiskebestanden for kuller er ifølge det Internationale Havundersøgelsesråd vokset med 500 procent siden 2020, men kvoterne er ikke fulgt med op. 

I samme periode er fiskernes fangstkvoter for kuller nemlig kun steget med 64 procent, og det betyder, at fiskerne fanger langt flere kullere, end de må.

Kulleren kommer med op som bifangst, når fiskerne eksempelvis fanger rejer og hummer, og da der er landingspligt, skal kullerne med i land. 

Det betyder, at når kvoterne er fisket op, risikerer fiskerne i værste fald, at de ikke kan fange andre typer på grund af kullerkvoterne.

Det problem fik for to uger siden de nordjyske fiskeriformænd til at skrive et åbent brev til fiskeriminister Jacob Jensen (V) med en bøn til, at han ville gå til EU for at få kvoterne sat op.

EU skal se på kullerkvote

Og det gør ministeren nu. 

Jacob Jensen vil have EU til at hjælpe de pressede fiskere i Kattegat. Han har rejst sagen over for EU-kommissionen og vil også tage problematikken op i dag - mandag, når han er til Rådsmøde i Bruxelle.

- Vi bør kigge på at løse problemet. For det første har jeg bedt Kommissionen om at aktivere paragraf 16, stk. 3, i grundforordningen så kullerkvoten kan hæves for indeværende år, siger Jacob Jensen.

Hvis kullerkvoten skal hæves, kræver det, at der er enighed med Storbritannien og Norge.

Den danske fiskeriminister har også opfordret EU-Kommissionen til kvoteforhandlingerne for 2024 at sikre en kullerkvote, som reflekterer den videnskabelige rådgivning om fiskeribestanden i havet, så man ikke kommer i lignende problemer næste år.

- Jeg har fuld forståelse for, at fiskerne er frustrerede over, at kullerkvoten, der er fastsat for 2023, er lavere, end hvad biologerne har rådgivet til. Både fordi det kan virke ulogisk, at kvoten kun er steget med 64 procent siden 2020, når bestanden er steget betydeligt mere end det, siger fiskeriministeren.

Han har desuden opfordret til, at undermålskuller i Kattegat undtages fra landingsforpligtelsen for fartøjer med kamera eller et specifikt redskab for at lette byrderne for den enkelte fisker.


Seneste nyt

fra Nordjylland