Mister eneste ambulance i byen: En ordentlig lussing

Til nytår mister Sæby sin ambulance. Det gør borgmester både frustreret og vred.

Opdateret 14:09 med en kommentar fra Region Nordjylland.

En ordentlig lussing.

Sådan betegner borgmester Birgit S. Hansen (S) det slag, der har ramt Frederikshavn Kommune. 

Fra nytår mister kommunens næststørste by, Sæby, nemlig sin ambulance.

Baggrunden for den beslutning bunder blandt andet i bemanding, men handler også om økonomi.

Men uanset årsag, er Birgit S. Hansen frustreret over, at Region Nordjylland ikke spiller med åbne kort, når de skærer i serviceniveauet.

Hun havde hørt lidt om det på vandrørerne, men bliver alligevel taget på sengen af besparelserne, da hun fik vished om planerne tirsdag.

- Vi havde hørt lidt som lokalpolitikere, men vi er ikke blevet orienteret af regionen eller fået det bekræftet. Jeg synes, det er det, jeg kalder en sniger, siger hun.

For regionens præhospitale virksomhed har stået for ambulancedriften i Vendsyssel og Aalborg-området siden 1. april sidste år, men der er problemer med at bemande ambulancerne, fordi der mangler ambulancebehandlere. Det gør sig også gældende i Sæby.

- Status er, at der blot er to ambulancebehandlere til at dække et døgnberedskab, hvilket stiller store krav til frivilligt merarbejde og generelt giver en endog meget svingende bemanding. Hertil kommer, at den økonomiske opbremsning i 2023 og driftsoptimeringen for 2024 indebærer en meget restriktiv tilgang til at bemande de vakante stillinger med overtidsvagter. Derfor udgår døgnberedskabet i Sæby fra 1. januar, siger Pia Buus Pinstrup, der er formand for det nære sundhedsvæsen i Region Nordjylland.

Region Nordjylland skal spare syv millioner kroner på det præhospitale område næste år. Borgmesteren i Frederikshavn Kommune ønsker, at regionen spiller åbent ud med, hvilke konsekvenser det får.

- Det er jo en ordentlig lussing vi får her. Når man træffer en så voldsom beslutning for et område, så må man som minimum stå på broen og fortælle og forklare, hvad man så har tænkt sig i stedet for, siger hun.

Hvad er planen så?

Netop det, at der ikke bliver fortalt eller forklaret noget fra regionen, mener hun, ikke er i orden.

- Det, der er behov for, når man skal spare – og det forstår jeg jo om nogen som lokalpolitiker - det er, at man så fortæller, "hvad er planen så". Hvad har man tænkt sig i forhold til responstid? Og det skal vi så nok også trække ud af regionen, siger Birgit S. Hansen (S). 

Den Præhospitale Virksomhed fortæller, at Sæby-området fremover vil blive dækket af ambulancer fra andre områder. Derudover vil der fra årsskiftet blive indsat en akutbil i Sæby. I løbet af 2024 bliver den dog flyttet til Østervrå. Langt fra en fuldgod erstatning, mener borgmesteren.

- Der er ét menneske i en akutbil, og det vi har brug for, er, at der er en rigtig ambulance med to personer, der bemander den. Fordi hvis der sker et trafikuheld eller man får en blodprop, hvor tid betyder noget, så skal man afsted med ambulancen, siger Birgit S. Hansen. 

Men hvis man spørger regionen, kan det faktisk hjælpe på responstiden - i hvert fald i nogle tilfælde - at der i stedet er en akutbil i byen.

For da den placeres i Sæby og sidenhen i Østervrå, kan den herfra hurtigt være fremme i blandt andet Sæby-området. Og da ambulancen ikke er optaget med at køre patienter til og fra hospitalerne, kan det faktisk gå hurtigt, lyder det.

Region Nordjylland understreger, at de driver det præhospitale beredskab hvor der måles på første vogn på stedet, som i resten af landet.

- Man skal som sæbynit ikke være bekymret for, at man ikke kan få den hjælp, som man har behov for. I det præhospitale beredskab indgår både ambulancer, akutbiler, paramedicinerbiler og akutlægebiler. Og i alle døgnets 24 timer arbejder vi for at sikre, at der er de kompetencer i beredskabet, som der er brug for ved akut og kritisk sygdom ved de nordjyske borgere, siger Martin Rostgaard-Knudsen, der er lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed.

Og selvom ambulancen i dag har base i Sæby, kan man som sæbynit ligeså godt være ude for, at ambulancen ikke er i byen, da den er en del af et samlet ’flydende beredskab’.

- Ambulancer flyttes efter behov for at give den bedst mulige dækning for alle nordjyder – også sæbynitterne. Og akutbilerne er en vigtig del af vores beredskab og kan opstarte behandling, hvis der er behov for det. Vores servicemål er politisk fastsatte, og dem efterlever vi, siger han.

TV2 Nord har i adskillige artikler allerede beskrevet udfordringer for ambulancetjenesten i Nordjylland.

Artiklerne om ambulancetjenesten handler blandt andet om, hvor ofte ambulancer er ude af drift, og at der er mangel på ambulancereddere i Region Nordjylland.

Ambulancetjenesten i Nordjylland

I mange år kørte Falck ambulancerne i Nordjylland, men et flertal i regionsrådet vedtog, at regionen fra 1. april sidste år selv skulle overtage mere end halvdelen af driften. Det betyder, at Region Nordjylland selv kører ambulancerne i 60 procent af landsdelen, mens den private leverandør PreMed står for de resterende 40 procent. 

Tallene taler dog deres tydelige sprog, som viser, at PreMeds ambulancer kun er ude af drift i 2,4 procent af tiden, mens det for Den Præhospitale Virksomhed er 18,6 procent.

Akutbil er ikke nok

Selvom der altså kommer en akutbil til Sæby, så fjerner det ikke utilfredsheden over, at der bliver pillet ved servicen. 

- Det, der er brug for, når der sker de store uheld, det er en ambulance, hvor der er to ambulancebehandlere, der kan tage patienten med. Det en akutbil kan, det er at komme derud med én behandler og være der, indtil ambulancen kommer, siger Birgit Hansen og fortsætter:

- At regionen tæller akutbilen med i forhold til responstid var jo ikke det, man gjorde, da det var Falck, der havde det. Det blev de straffet for. Og der bliver det altså lidt hyklerisk, at man nu, fordi det er regionen, kan tælle det med. 

Hvis du ikke er tryg ved situationen, kan borgerne i kommunen så være det?

- Jeg er ikke optaget af at sprede utryghed. Jeg er optaget af at kæmpe for, at vi også bliver set i de dispositioner, der skal ske i forhold til at have ambulancer, der er bemandet med to behandlere. Fordi det betyder virkelig noget med de afstande, vi har i min kommune, og det er det, jeg påberåber. Det er, fortæl dog hvad I har tænkt jer, slutter borgmesteren. 


Seneste nyt

fra Nordjylland