Der er i dag et øget behov for uddannet arbejdskraft inden for det maritime område. Det er en af baggrundene for, at MARTEC har fået godkendt den nye udddannelse. Foto: PR

Ny videregående uddannelse ser dagens lys i Frederikshavn

MARTEC har fået godkendt en professionsbacheloruddannelse i maritim transport og skibsledelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop godkendt, at man fremover kan tage sig en professionsbacheloruddannelse i maritim transport og skibsledelse.

Uddannelsen kommer til at foregå på MARTEC i Frederikshavn, hvor man i forvejen kan uddanne sig til maskinmester - og en række skipperuddannelser.

Der er i dag et øget behov for uddannet arbejdskraft inden for det maritime område, og skolen i Frederikshavn skriver i ansøgningen til ministeriet, at man netop ser et væsentligt behov for at dække det hul - ligesom man mener at kunne tilbyde et godt studiemiljø for bachelorstuderende på skolen.

Indtil nu har man kun kunne tage uddannelsen professionsbachelor som skibsfører på Sydfyn.

Læs også Martec og TechCollege vil sammen uddanne flere maskinmestre

Uddannelse vil tiltrække kvindelige studerende

MARTEC skriver i deres ansøgning at, den maritime kultur og det maritime erhverv er stærkt i Nordjylland og det vurderes at en del nordjyske STX’ere (og HTX’ere) vil være interesseret i en professionsbacheloruddannelse som skibsfører.
Det forventes også, at den nye professionsbacheloruddannelse som skibsfører i lang højere grad vil appellere til kvindelige studenter end den ikke-akademiske skibsføreruddannelse har gjort og gør. Der er endnu ingen kvindelige dimittender fra den ikke-akademiske skibsføreruddannelse i region Nordjylland.

Det forventes, at der skal uddannes 30 kandidater per år, således at der bliver balance i afgang og tilgang til arbejdsstyrken og efterspørgslen efter professionsbacheloruddannede skibsførere kan efterkommes.

Læs også Årets underviser kåret på MARTEC