LIGE NU:

Politikere udsætter sag om ødelagt klit i Skagen

Det var ventet, at teknisk udvalg i Frederikshavn Kommune mandag aften ville frigive en halv million kroner, så arbejdet med at genetablere en ødelagt klit i Sønderstrand i Skagen kunne begynde. Men sådan gik det ikke, politikerne valgte i stedet at udskyde beslutningen.

Det skyldes ifølge formanden for teknikudvalget, Karsten Thomsen (S), at udvalget venter på yderligere oplysninger i sagen.

- Sagen er udsat, fordi vi venter på oplysninger fra advokat og myndigheder, siger Karsten Thomsen.

Sagen handler om ødelagt klit ved Sønderstrand i Skagen, en klit, der  en sen aften natten til den 26. oktober 2019 mere eller mindre blev jævnet med en gummiged.

Sagen vakte stor opstandelse ikke blot i lokalsamfundet - men i hele landet, og sagen blev anmeldt af Frederikshavn Kommune til politiet. To mænd er anholdt og sigtet i sagen.

Det forventes, at efterforskningen munder ud i en tiltale af sagens to sigtede, hvor skyldsspørgsmålet efterfølgende afgøres i en retssag.

Der vil i forbindelse med sagen tillige blive rejst krav om erstatning for udgifter påført Frederikshavn Kommune i forbindelse med sagen, herunder til reetablering af klitterne, lyder det fra Frederikshavn Kommune.

Den samlede forventede omkostning for Frederikshavn Kommune til sagens håndtering, herunder reetablering, forventes at være omkring 0,5 millioner kroner. 

Frederikshavn Kommune forventer, at sagens omkostninger erstattes af skadevolder. 

- Jeg er faktisk vred og indigneret, tror jeg, det hedder. Jeg synes, det er total mangel på respekt på vores alles ejendom og mangel på respekt for naturen, og jeg synes, det er hovedet under armen, at nogen kan finde på at begå sådan nogle ulovligheder, sagde borgmester Birgit Hansen fra Socialdemokratiet et par dage efter hærværket. 

Center for Teknik og Miljø har indhentet fornødne tilladelser til reetableringen fra Fredningsnævn og Kystdirektoratet og har efterfølgende indhentet tilbud fra entreprenør og landmåler til reetablering af klitten.