Højesteret skal afgøre, om bankdirektør skal betale 50 millioner i erstatning

Højesteret skal fra tirsdag behandle en sag, hvor Finansiel Stabilitet har rejst et erstatningskrav mod Løkken Sparekasses tidligere direktør.

Sagen om Løkken Sparekasses krak i 2009 er endnu ikke en saga blot. Tirsdag begynder Højesteret at behandle en sag, hvor Finansiel Stabilitet kræver, at den tidligere direktør i sparekassen skal betale 50 millioner kroner i erstatning.

Vestre Landsret tog i februar 2020 stilling til sagen.

Her blev sparekassens tidligere direktør, formand, næstformand og revision frifundet, fordi retten ikke fandt det bevist, at sparekassen havde været indrettet og drevet på en måde, der i sig selv kunne begrunde et erstatningsansvar for bankens ledelse for de tab på udlån og garantier, som kravet vedrørte.

Finansiel Stabilitet blev derfor dømt til at betale sagsomkostninger på i alt cirka 34 millioner kroner.

Få overblikket over sagen:

Har anket dele af dommen

I denne uge skal Højesteret så tage stilling til erstatningsspørgsmålet. Finansiel Stabilitet har nemlig valgt at anke dele af landsrettens dom.

- Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet og virksomhedens eksterne advokater vurderer, at landsrettens dom rejser mere principielle spørgsmål i relation til udstrækningen af en direktørs ansvar for utilstrækkelig kreditopfølgning og fejl og mangler i kreditorganisationen samt om den bevismæssige betydning af de manglende kundemapper i sparekassen. 

- Bestyrelsen finder, at disse spørgsmål bør prøves for Højesteret, skrev Finansiel Stabilitet i en pressemeddelelse i forlængelse af dommen i Vestre Landsret.

Finansiel Stabilitet mener, at den daværende bankledelse i perioden fra 2005 til sparekassens økonomiske sammenbrud i marts 2009 handlede ansvarspådragende og påførte sparekassen et tab.

Denne påstand afviste Vestre Landsret i februar 2020. Her gav retten heller ikke Finansiel Stabilitet medhold i påstanden om, at sparekassens revision havde handlet ansvarspådragende.

Hvem er Finansiel Stabilitet?

Finansiel Stabilitet blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale (Bankpakke I) mellem den danske stat og pengeinstitutsektoren i Danmark (Det Private Beredskab) om sikring af den finansielle stabilitet. Aftalen blev indgået som følge af den internationale krise og dens effekt på den finansielle sektor.

Finansiel Stabilitets formål ved etableringen var at sikre, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, der havde indgået aftale med Det Private Beredskab, fik dækket deres krav. Det vil sige, at Finansiel Stabilitets opgave var at afvikle de overtagne aktiviteter fra nødlidende pengeinstitutter under Bankpakke I.

Kilde: Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet er dog uenig, og derfor er tre dele af dommen blevet anket. Det handler om tre udlån, som Finansiel Stabilitet mener, at tidligere direktør i sparekassen Poul Blicher Johnsen skal stå til ansvar for.

Det drejer sig om et søgsmål på 50 millioner kroner.

I alt endte tabet fra den krakkede Løkken Sparekasse på knap en milliard kroner.


Seneste nyt

fra Nordjylland