Budget klar for Jammerbugt: Børn prioriteres, mens der spares på administration

Børnepasning, folkeskoler og ældreområdet er prioriteret i budgettet for Jammerbugt Kommune, mens der skæres i administrationen.

Et slidsomt forløb med at forhandle budgettet for 2020-2023 på plads i Jammerbugt Kommune er nu ved at være overstået. Kommunen har netop offentliggjort budgetaftalen, som 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag.

Budgetaftalen lægger blandt andet op til at serviceniveauet indenfor børnepasning, folkeskoler og ældreområdet bevares, som det er nu. Derudover går kommunen i gang med at etablere en ny børnehave i Nørhalne, ligesom der afsættes 152 millioner kroner til en ny skole i Jetsmark.

Jeg synes, vi er kommet fornuftigt igennem, for vi har anvendt en investeringsstrategi. Vi har på mange områder troet på investeringer fremfor besparelser.

Mogens Gade, borgmester

Skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau.

- Jeg synes, vi er kommet fornuftigt igennem, for vi har anvendt en investeringsstrategi. Vi har på mange områder troet på investeringer fremfor besparelser, siger Mogens Gade fra Venstre, der er borgmester i Jammerbugt Kommune.

Børnefamilierne i Jammerbugt kan også se frem til længere åbningstider i daginstitutionerne. Kommunen har sat 2,1 millioner kroner af til at tilbagekøbe udvidet åbningstid og til øget normering.

Læs også Budgetforslag klar i Aalborg Kommune: Flere penge til børn og ældre

- Vi har fuldstændigt kunnet undgå reduktioner på de borgernære områder. De værste titler er taget ud af sparekataloget, og det er det, der har gjort at 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen er blevet enige, siger Mogens Gade.

Besparelser på administration

Det har ikke været nogen nem opgave at nå frem til en aftale. Udgangspunktet var, at kommunen skulle spare 45 millioner kroner på grund af tilvækst i antallet af borgere – det skyldes den udskældte udligning – og set i det lys er Jens Christian Golding fra Socialdemokratiet tilfreds med budgetaftalen for 2020.

- Når vi ser på udgangspunktet, så er er jeg mest glad for, at det ikke er kommet voldsomt til udtryk i besparelser på velfærdsområderne. Der er nogle steder, hvor vi har kunnet løfte det lidt – blandt andet har vi givet et lille løft til børn og ældre, og det er det bedste, for udfordringerne var store, siger Jens Christian Golding.

Vi har panglet med det siden foråret, og nu ser det ud til at hænge sammen.

Jens Christian Golding, Socialdemokratiet

For at kunne prioritere de borgernære områder, har kommunen måttet spare på administrationen, ligesom man på skoleområdet har sparet på ledelse og uddannelse.

- Det er selvfølgelig trist, men hellere det end at spare på timerne til eleverne, siger Jens Christian Golding.

- Det har været i ønsket om at fastholde de borgernære serviceområder, og så må administrationen holde for, siger Mogens Gade.

- Vi kan se os selv i spejlet

Budgettet skal andenbehandles i slutningen af oktober, og det er derfor ikke endeligt godkendt. Alligevel kan allerede nu begynde at ånde lettet op i kommunen ovenpå en vanskelig budgetlægning.

- Vi har panglet med det siden foråret, og nu ser det ud til at hænge sammen. Vi kan se os selv i spejlet, når vi står op, selvom der nok er nogen, der synes, det er uretfærdigt, siger Jens Christian Golding fra Socialdemokratiet.

Hovedtallene for budget 2020

Indtægter på i alt 2.501,9 mio. kr.


Indkomstskatten er uændret 25,7 procent og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 promille


Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent


Nettodriftsudgifter på 2.435,4 mio. kr.


Overskud på skattefinansieret drift på 62,7 mio. kr.


Skattefinansieret anlægsbudget 83,0 mio. kr.


Nettoafdrag på gæld – 22,9 mio. kr.


Der er budgetteret med et kasseforbrug på 42,2 mio. kr.


Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. forventes ved udgangen af 2020 at være ca.170 mio. kr.