Foto: (Arkivfoto)

Nye initiativer: Regionen vil fastholde læger i Nordjylland

Region Nordjylland har iværksat flere nye initiativer for at fastholde og rekruttere læger i Nordjylland blandt kombistillinger.

Nye typer af lægestillinger, kandidatstuderende på klinikophold i Hjørring og øget fleksibilitet i forhold til hvor og hvordan læger arbejder og. Det er nogle af de initiativer, Region Nordjylland i år har taget for at fastholde og rekruttere læger i Nordjylland - en region, der er hårdt plaget af lægemangel.

Regionen har blandt andet udviklet og indført dele- og kombistillinger for læger. Det betyder, at en læge eksempelvis kan være ansat 50 procent af tiden i Thisted, og de andre 50 procent af tiden kan lægen forske eller være ansat på et hospital.

Stillingerne giver lægerne nye ansættelsesmuligheder og er i sidste ende med til at afhjælpe lægemanglen, mener regionsdirektør Svend Særkjær.

- Vi arbejder ud fra, at vi skal stå sammen som region og bidrage på tværs, hvis der er behov. Og så skal vi frigøre lægeressourcer, så læger bruger tid på det, der er relevant for patienten og dermed for arbejdet som læge, siger Svend Særkjær.

Halvdelen af arbejdstiden på et regionshospital

Læs også Læge lukker og slukker - 1800 patienter har intet hørt

Prioriteringen er blandt andet sket på baggrund af de udfordringer, som har vist sig i Thisted, hvor den manglende lægedækning betød lukning af den akutte organkirurgi.

Derudover kom regeringens Lægedækningsudvalg i januar 2017 med en række forslag til bedre lægedækning, som regionerne siden har arbejdet konkret med.

Charlotte Brix Andersson er en af de første, der har benyttet sig af den nye kombistillingsordning. Hun er normalt overlæge på Aalborg Universitetshospital, men har nu fået orlov fra sin stilling.

I stedet er hun, som en af de første læger, startet i en kombistilling, hvor hun i 50 procent af tiden arbejder på sygehuset i Thisted, og i den anden del af tiden forsker hun.

- Det giver mig mulighed for at bevare kontakten til patienterne, som jeg rigtig godt kan lide. Samtidig har jeg mulighed for at prioritere et forskningsprojekt, som jeg har haft svært ved at finde tid til i mit arbejde som læge i klinikken. Det er helt fantastisk, at det her nu er muligt, siger overlæge Charlotte Brix Andersson.

Læs også Nyt tiltag på medicinstudiet skal lokke unge læger til provinsen

I Region Nordjylland er disse initiativer sat i værk:

Initiativer på hospitaler
  • Nye kombi- og delestillinger for læger. Lige nu er tre læger startet i disse ansættelser.
  • Opgaveflytning mellem faggrupper, så læger kun bruger tid på det, som de bør bruge tid på som læge.
  • Flere medicinstuderende til Regionshospital Nordjylland – bachelorstuderende har som noget nyt klinikophold i Thisted, og kandidatstuderende kommer nu også i klinikophold i Hjørring, som tidligere alene havde bachelorstuderende.
  • Sammenhængende uddannelsesforløb. Dette tiltag gælder både på hospitaler og i almen praksis. Regionen samarbejder med Yngre Læger om en dispensationsansøgning til Sundhedsstyrelsen. Initiativet skal skabe sammenhæng i uddannelsesforløbet for læger.  
Initiativer i almen praksis
  • Lægerne på Toppen - Region Nordjylland samarbejder med de praktiserende læger i Frederikshavn om at finde løsninger til rekruttering af læger.
  • Nye Veje – med indsatsen udvikler regionen nye løsningsmodeller i de områder, hvor den traditionelle vej via praktiserende læger på ydernumre ikke har været mulig, og hvor tilsvarende udfordringer i hospitalsregi kræver løsninger med større stabilitet.
  • Samarbejde på tværs af sektorer. Region Nordjylland deltager i et samarbejde med flere nordjyske kommuner og Lægeforeningen om ”besøgsture” for yngre læger, som overvejer at nedsætte sig som almen praktiserende læge i Nordjylland.