LIGE NU:

Læsøs borgmester forsøger at undgå brutal spareøvelse

Læsøs økonomi hænger i laser, og kommunens økonomiudvalg vil nu søge tilskud hos staten.

Læsø Kommune står i en overordentlig vanskelig økonomisk situation og kan blive tvunget til at spare på kritiske områder som børnepasningen og ældreplejen.

Kommunens indtægter falder, samtidig med at udgifterne, særligt på ældre, sundhed og socialområdet, stiger. Lige nu overskrider kommunen budgettet for 2020 med cirka 19,5 millioner kroner.

Derfor afholdte kommunens økonomiudvalg mandag møde for at diskutere flere spareforslag, som kommunens administration har fremlagt. Et af spareforslagene drejer sig om at spare tre millioner kroner på servicen for de ældre og på socialområdet. 

Læsø Kommunes borgmester, Karsten Nielsen (DF), fortæller dog, at økonomiudvalget i første omgang har afvist forslagene fra administrationen, fordi man mener, at spareforslagene er for brutale og i sidste ende skader øen mere, end de gavner.

- Der er ingen af os, der har lyst til at spare på de ældre og børnene. Vi kæmper i forvejen med at få folk til at flytte herover. Hvis vi begynder at skære på socialområdet, vil det kun blive sværere at få tilflyttere, siger Karsten Nielsen.

Søger tilskud hos staten

Borgmesteren fortæller, at man i første omgang kigger mod en fusion af kommunen og Færgeselskabet Læsø, der forhåbentligt kan bringe omkostningerne ned for færgedriften. Samtidig vil økonomiudvalget søge om tilskud hos staten i en pulje, der uddeler midler til særligt vanskeligt stillede kommuner.

- Vi håber, at man tager hensyn til, at vi har nogle særlige udfordringer. Vi har især store udfordringer på ældreområdet. Læsø har landets højeste gennemsnitsalder på 53,6 år, og vi er en af de kommuner, der har det laveste skattegrundlag, siger Karsten Nielsen.

Læsø Kommune vil nu kigge videre i kommunens udvalg for at se, hvor det er mest hensigtsmæssigt at spare, mens man venter på svar fra staten om tilskuddet.

Økonomiudvalget vil også sende en ansøgning til en lånepulje, der kan give kommunen penge til at foretage strukturelle ændringer. Her vil kommunen blandt andet bruge pengene på at renovere øens skole og indkøbe nye opfindelser til plejehjemmet, så der kan spares på driften begge steder.

Karsten Nielsen vil dog ikke afvise, at der kan komme besparelser, også på social- og sundhedsområdet, uanset om staten bevilger Læsø tilskud eller ej. 

- Jeg håber, at vi kan undgå besparelser, men det kommer an på, hvor stort gabet er mellem kommunens budget i 2020 og de tilskud, vi eventuelt vil modtage, siger Karsten Nielsen.

Vil have ændret udligningssystemet

Borgmesteren håber, at der på sigt blive ændret i udligningssystemet, sådan at kommuner som Læsø bliver bedre tilgodeset.

Læsø Kommune modtog forrige år en økonomisk håndsrækning på ti millioner kroner til budgettet i 2019 og 2020. Pengene fik balanceret budgettet i 2019, men er stadig ikke nok til at hjælpe øen videre de næste år.

Læsø Kommune skal sende en ansøgning ind til den statslige pulje, der uddeler penge til særligt vanskeligt stillede kommuner, den 25. september, og der kommer svar på ansøgningen den 7. oktober.