Kommune akut udfordret på økonomien - kan ramme borgerne

Efter bare tre uger af 2024 må kommune lave nødplan - i efteråret var den også gal.

Politikerne i Mariagerfjord Komunne hiver nu hårdt i håndbremsen. Kommunens kassebeholdning er nemlig ramt.

Derfor nedjusterer de nu anlægsbudgettet for at polstre kommunekassen. 

Borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen (V) er ærgerlig over, at byrådet har måttet træffe denne beslutning bare tre uger inde i det nye år. 

- Vi kan se, at vores kassebeholdning allerede nu bevæger sig ned omkring Indenrigsministeriets anbefaling for en kommune på vores størrelse. Derfor er vi simpelthen nødt til at hive i håndbremsen på en række planlagte anlægsprojekter, der vil dræne kommunekassen yderligere, hvis vi stikker spaden i jorden, siger borgmesteren.

Det er en kombination af en meget høj anlægsaktivitet i 2023, tab på kommunens investeringer og underskud på driften, der gør, at kommunen nu sætter flere anlægsprojekter på pause.

Sejlede også i efteråret

I efteråret 2023 kom det frem, at økonomien sejlede på ældreområdet, hvor udgifterne til plejekrævende seniorer er skredet med 40 millioner kroner.

Bare få dage senere blev det meldt ud, at den daværende chef for Ældre og Omsorg, Michael Tidemand fratrådte sin stilling i kommunen.

Ifølge kommunens prognoser falder kassebeholdningen til at finansiere løbende udgifter betydeligt over de næste par år.

Ifølge borgmesteren er administrationen i fuld sving med at undersøge, hvilke anlægsprojekter, der kan stoppes, reduceres eller udskydes.

- En række store anlægsprojekter har været forsinket, og vi har mange gode anlægsprojekter på vej. Derfor skal vi have vurderet, hvilke projekter vi kan sætte på pause for at styrke likviditeten. Indtil det overblik ligger på vores bord, indfører vi anlægsstop, siger Mogens Jespersen.

Kan ramme servicen til borgerne

Nedjusteringen af anlægsbudgettet er ikke det eneste håndtag, som politikerne har valgt at hive i. Kommunen har mulighed for at lånefinansiere havnebyggeriet i Mariager samt de nye skraldespande til affaldssortering, som mange borgere har fået i 2023. 

Lånemuligheden tænker kommunen at bruge, ligesom det undersøges om låneomlægning kan frigive likviditet.

- Det er en nødvendighed, at vi nu spænder bæltet ind, når det gælder anlægsbudgettet. I den kommende tid er det endnu mere vigtigt, at vi har et skærpet fokus på at overholde vores driftsbudgetter, siger borgmesteren og tilføjer:

- Ender vi endnu engang med et underskud på driften, kan vi jo ikke tage pengene i vores kassebeholdning. I givet fald må vi finde pengene på driften. Her kan vi næppe undgå, at det rammer vores serviceniveau, slutter borgmesteren.

Du kan se hele indslaget herunder.

Der er alvorlige problemer med økonomien i Mariagerfjord Kommune og her kun tre uger inde i det nye år, har byrådet set sig nødsaget til at lave en nødplan for kommunens økonomiSeneste nyt

fra Nordjylland