Forsvarer i Mia-sagen anfægter anklagerens ”gætværk": - Der mangler beviser

Beviserne er ikke stærke nok mod den 38-årige, der er tiltalt for at have dræbt, voldtaget og parteret 22-årige Mia Skadhauge Stevn, mener Mette Grith Stage.

Ved tirsdagens retsmøde har anklager Mette Bendix og forsvarer Mette Grith Stage argumenteret for, hvorfor den 38-årige tiltalte er henholdsvis skyldig eller uskyldig i anklagepunkterne, inden retten trækker sig tilbage for at votere.

Udover usømmelig behandling af lig, som den tiltalte har erkendt, mener anklageren også, at den 38-årige nordjyde skal dømmes for drab og voldtægt.

Men den 38-åriges forsvarer Mette Grith Stage mener ikke, at beviserne er stærke nok og er baseret på "gætværk". 

- Det kan godt være, at anklageren synes, at min klients forklaring er utroværdig, men anklageren skal jo fremlægge beviser, sagde Mette Grith Stage efter retsmødet.

- I en straffesag er det jo ikke, hvad man tror eller synes. Det er, hvad der er bevist, og jeg mener ikke, at anklageren har løftet bevisbyrden. Nu må vi se hvad dommerne og nævningenes indstilling er til det. 

Irrelevante vidner, mener forsvarer

Under dagens retsmøde talte forsvareren blandt andet om de tre karaktervidner, som anklagemyndigheden havde indkaldt i retten og blandt andet forklaret, at den 38-årige var meget kontrollerende.

- Karaktervidnerne udgør ikke skyggen af bevis for, hvad anklagemyndigheden mener, der er sket, sagde Mette Grith Stage i retten. 

Kvinderne er alle nogen, som den tiltalte datede for 10-15 år siden.

- Jeg mener, at deres karakteristik af min klient helt klart er farvet af, hvad de har læst og hørt om min klient i pressen. 

- Min påstand er, at karaktervidnerne er udenomsflimmer, der skal sorteres fra, sagde Mette Grith Stage.

Skal frifindes for drab

Det er et stort bevismæssigt problem, at det ikke har været muligt at konkludere dødsårsagen, mener Mette Grith Stage.

- Når dødsårsagen ikke er fastslået, mener jeg ikke, der kan dømmes for drab, forklarede hun ved dagens retsmøde. 

- Der er ikke bevis for, at han har dræbt Mia, men alene for, at han har parteret hende. 

Hun kom også med argumenter for, at han ikke skal dømmes for drab, selv om retten skulle finde, at hun døde efter skader, som han har påført hende.

Forsvareren mener, at selv hvis den tiltaltes forklaring tilsidesættes som utroværdig, så skal den tiltalte ikke dømmes for drab, men fortsat frifindes.

- Det er ikke hævet over enhver rimelig tvivl, at han subjektivt har haft til hensigt at dræbe hende. 

Hvis nævningetinget finder, at den 38-årige er skyld i Mia Skadhauge Stenvs død, så mener Mette Grith Stage, at der højest kan blive tale om vold med døden til følge.

FAKTA OM NÆVNINGESAGER

- Sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn kører som en såkaldt nævningesag. Nævningesager er sager, hvor anklageren kræver fængselsstraf på fire år eller mere, eller hvor den tiltalte kan blive dømt til forvaring eller anden anbringelse.

- I byretten består en nævningesag af tre juridiske dommere og seks nævninge i et nævningeting.

- En nævning er en person uden juridisk uddannelse, som udpeges til at være med til at afgøre skyldspørgsmålet i visse straffesager.

- Hver dommer og hver nævning har én stemme. Nævningene afgiver altid deres stemme først.

Kilde: domstol.dk

Anklagers ord er "gætværk"

Forsvareren bringer det seksuelle forhold op, som tiltalte har forklaret skete frivilligt i hans bil på vej mod Hammer Bakker.

- Realiteten er, at anklagemyndigheden ikke aner, hvad der er sket i bilen mellem Aalborg og Hammer Bakker, og ikke kan bevise sin påstand om, at der er sket en seksuel forulempelse, argumenterede forsvarer Mette Grith Stage.

- Der er ingen tekniske beviser for voldtægt. Det kan end ikke bevises, at der har været samleje, og alene derfor skal der ske frifindelse i det forhold.

Anklageren har forklaret, at hun mener, at Mia Skadhauge Stevn kæmpede for sit liv i Hammer Bakker og derfor lå hendes ejendele flere steder i skovområdet, fordi hun var flygtet fra den tiltalte.

- De kan være tabt eller blæst væk. Hun kan selv have taget dem af, eller dyr kan have flyttet på dem, sagde forsvareren. 

- Det er gætværk. Der er ikke beviser for, at det er foregået på den måde, sagde forsvareren i retten.

DERFOR FORTÆLLER TV2 NORD OM SAGEN:

- Drabet på Mia Skadhauge Stevn var en så alvorlig sag, at det satte spor i hele Danmark, siger Anders Leonhard, der er redaktionschef på TV2 Nord og fortsætter:

- Som medie har vi pligt til at beskæftige os med alle slags sager, som har indflydelse på befolkning og samfund, også selvom de er brutale som denne sag.

- Derfor har vi valgt at gå ind og dække sagen tæt og i respekt for de pårørende, afslutter redaktionschefen.


Seneste nyt

fra Nordjylland