Borgmester: Ny politireform bør give mere politi og større tryghed på Mors

Borgmester Hans Ejner Bertelsen vil presse på for bedre politidækning på Mors. Forhandlingerne om en ny politireform er indledt .

Med afsæt i regeringens udspil ”Nærheden tilbage” viderefører Folketingets partier sidst i denne uge forhandlingerne om en politireform. Et af elementerne i regeringspartiets tryghedsudspil er oprettelse af 20 nye politi-enheder, og borgmester Hans Ejner Bertelsen i Morsø Kommune vil presse på for, at Mors bliver tilgodeset – for netop at sikre bedre politidækning på Mors.

- Vi har et godt samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi. Men de fysiske afstande i en geografisk stor politikreds som vores er en faktor, der spiller afgørende ind. Det mærker vi på Mors i form af responstider, der fortsat er alt for lange – især i aften- og nattetimerne og i weekenden. Det håber jeg, den kommende politireform vil rette op på, siger Hans Ejner Bertelsen.

Tallene underbygger borgmesterens argumentation: Fra 2018 til 2019 steg politiets responstid på Mors med hele 30 pct., så responstiden nu er mere end det dobbelte af den gennemsnitlige responstid for hele politikredsen.

Læs også Kondomer og trusser i kloakken: På Mors bliver der knaldet ekstra meget i coronatiden

- I regeringens udspil foreslås det at oprette 20 nye politi-enheder og generelt sikre mere synligt politi. Det er der i høj grad brug for på Mors. Vi ved ikke, om vi skal vente fem minutter eller op mod en halv time på, at politiet når frem, og den lange ventetid kan i værste fald få fatale følger. Samtidig viser en række hændelser med bl.a. gaderæs her i sommer, at vi lokalt også har brug for et mere synligt politi. Ikke bare nogle få dagtimer – men hele døgnet, siger Hans Ejner Bertelsen, der gerne ser, at den lokale politistation i Nykøbing bliver opgraderet og får en tættere døgn-dækning end i dag.

Læs også Travl weekend på Mors og Thy: Politi anholdte 16 for spiritus- og narkokørsel

Borgmesteren har op til forhandlingerne om en politireform taget kontakt til de tre lokalt valgte folketingsmedlemmer Simon Kollerup (S), Torsten Schack Petersen (V) og Lise Bech (DF) samt til formanden for Folketingets Retsudvalg, Preben Bang Henriksen (V) - for blandt andet at høre om, hvilke kriterier, der får betydning for, hvor de ekstra ressourcer til mere lokalt politi skal anvendes

Læs også Færre betjente efter politireform