Renovering af Sallingsundbroen går ind i sidste fase

Mere end to år har renoveringen af Sallingsundbroen allerede varet. Nu går arbejdet ind i sidste fase.

11.000 billister kører dagligt over Sallingsundbroen, som er en vigtig trafikåre for pendlere til og fra Mors. Siden februar 2020 har en stor renovering af broen været i gang og forstyrret den daglige trafik. 

Renoveringen er undervejs blevet forlænget, men nu går den ind i sidste fase, og en mere præcis deadline er sat.

Det er dog ikke lige i den nærmeste fremtid, man kan se enden på projektet, men i november 2023.

Cyklister skal tage ekstra hensyn

Arbejdet startede på den nordlige del af broen og fortsatte derefter til den miderste del, som nu er afsluttet. Derfor rykker mandskabet nu videre til den sydvestlige del af broen, der er den sidste, men mest omfattende etape af renoveringen.

- Arbejdet skrider planmæssigt frem. Den sydvestlige del er den mest omfattende af de tre etaper, fordi vi også lægger et helt nyt asfaltslidlag på broen. Når vi er så grundige med arbejdet nu, så er det, fordi vi vil sikre, at broen kan holde i rigtig mange år endnu, siger tilsynsleder Anders Waren Larsen.

På grund af det omfattende arbejde beder de trafikanterne være tålmodige. Der skal blandt andet flyttes nogle autoværn, som giver gener fra trafikken fra mandag den 11. juli og en uge frem.

Under hele renoveringen har hastighedsbegrænsningen været 50 kilometer i timen med to farbare spor. Sådan bliver sidste fase også.

For cyklister og gående kommer den sidste etape til at betyde, at stien på den nordøstlige side bliver dobbeltrettet og smallere, derfor beder Vejdirektoratet cyklister om at tage ekstra hensyn i perioden. 

Fristen for færdiggørelse af arbejdet er undervejs blevet udskudt fra 2022 til udgangen af 2023 på grund den 44 år gamle bros stand. Den frist ser indtil videre ud til at holde.


Seneste nyt

fra Nordjylland