LIGE NU:

Justitsminister overvejer at stramme udgang til psykisk syge

Søren Pape Poulsen (K): Kun udgang, hvis det er forsvarligt og sker under behørig hensyntagen til borgernes tryghed og sikkerhed

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er ved at få undersøgt, om reglerne for udgangstilladelse til blandt andet psykisk syge, der dømmes for alvorlig kriminalitet, skal strammes op. Det fastslår han i forbindelse med TV2 Nords afdækning af, at 14 drab i Nordjylland de seneste fem år er begået af psykisk syge, hvoraf flere har været i kontakt med det psykiatriske system i tiden op til drabet.

quote Det er min helt klare opfattelse, at dømte i fængsler såvel som på institutioner kun skal have lov til at komme på udgang, hvis det er forsvarligt og sker under behørig hensyntagen til borgernes tryghed og sikkerhed

Søren Pape Poulsen (K), justitsminister

- Det er altid dybt tragisk, når familie og pårørende mister deres kære til noget så grusomt som drab. Derfor er vi også netop i gang med at kigge på reglerne for udgangstilladelse i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet. Her vil vi blandt andet se på, om der er behov for en stramning af betingelserne og vilkårene for udgang for foranstaltningsdømte, siger Søren Pape Poulsen i en skriftlig kommentar til TV2 Nord.

Far lever i evig frygt
Spørgsmålet om udgangstilladelse til psykisk syge, der er dømt for alvorlig kriminalitet, er et af flere spørgsmål, der er opstået i kølvandet på TV2 Nords omtale af de mange nordjyske drabssager. Blandt andet sagen om 9-årige Bell, som i 2016 blev dræbt af sin psykisk syge mor. Allerede godt et år efter drabet kunne pigens far, Morten Larsen, og hendes øvrige efterladte risikere at støde på moren, fordi hun allerede på det tidspunkt begyndte at få uledsaget udgangstilladelse.

quote Jeg vil jo altid frygte, hvad hun kan finde på, for hun har gjort det værste, man kan gøre.

Morten Larsen, Bindslev

- Jeg vil jo altid frygte, hvad hun kan finde på, for hun har gjort det værste, man kan gøre. Jeg er bange for, at hun opsøger mig her i mit hjem eller måske forsøger at få kontakt med vores søn nede i børnehaven. Jeg føler systemet tager mere hensyn til hende end til os, der er ofre for hendes forbrydelse, har Morten Larsen blandt andet sagt til TV2 Nord.

På baggrund af sagen har det nordjyske medlem af Folketingets retsudvalg, Preben Bang Henriksen (V) stillet spørgsmål til justitsministeren om det rimelige i, at man som offer og pårørende kan risikere at støde på sit barns morder så relativt kort tid efter forbrydelsen.

Udgang skal være forsvarlig
Justitsminister Søren Pape Poulsen slår fast, at udgangstilladelse kun må komme på tale, når det er forsvarligt.

- Det er min helt klare opfattelse, at dømte i fængsler såvel som på institutioner kun skal have lov til at komme på udgang, hvis det er forsvarligt og sker under behørig hensyntagen til borgernes tryghed og sikkerhed. Særligt fordi det kan krænke retsfølelsen og være ubehageligt for de forurettede eller pårørende at støde ind i gerningsmanden, siger Søren Pape Poulsen blandt andet i sit svar til Preben Bang Henriksen.

Søren Pape Poulsen oplyser, at Justitsministeriet netop nu i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet er i gang med at opdatere reglerne om udgang. I den forbindelse vil der også blive set nærmere på, om der er behov for at stramme reglerne, påpeger han.

Regionen endevender sagerne
Sagen om de mange nordjyske drab begået af psykisk syge har i øvrigt ført til, at psykiatrien i Region Nordjylland har indledt en nærmere undersøgelse af alle 14 sager for at afklare, om noget kunne eller burde have været håndteret anderledes. Det gælder ikke mindst i forhold til de lægefaglige vurderinger af, om en psykisk kan tilbageholdes eller ej. En psykisk syg kan, som reglerne er, kun tilbageholdes, hvis den lægefaglige vurdering er, at personen er akut behandlingskrævende eller er til fare for sig selv eller andre.

Er det ikke lægernes vurdering, at de kriterier er opfyldt, kan en psykisk syg ikke holdes tilbage. I nogle af de sager, TV2 Nord har beskrevet, er drabet begået få timer eller døgn efter, at gerningsmanden har været i kontakt med det psykiatriske system, men ikke blev tilbageholdt.