LIGE NU:

Når psykisk syge dræber: Bedre hjælp i vente til nordjyder med svær psykisk sygdom

Fra november måned indfører Psykiatrien i Region Nordjylland en ny behandlingsmodel - F-ACT, der skal styrke den ambulante behandling inden for psykoseområdet.

Mindst 14 drab er blevet begået af psykisk syge i Nordjylland i perioden 2013-2018. Det har TV2 Nord afdækket i en række tv-indslag samt artikler. Nu sætter Region Nordjylland gang i en indsats, der blandt andet benyttes i Norge, med fokus på tværfaglighed, som forhåbentligt skal forhindre lignende drab i fremtiden.

Psykiatrien i Region Nordjylland vil fra november indføre en ny model kaldet F-ACT-modellen (Flexible Assertive Community Treatment).

- Der er et behov for at styrke vores indsats over for de borgere, der er allerhårdest ramt af svær psykisk sygdom. Den nye model er enormt spændende, for den giver fleksible muligheder for hurtigt at iværksætte en indsats for netop denne målgruppe, når behovet opstår, siger Jette Ramskov (S), udvalgsformand i Psykiatriudvalget i Region Nordjylland. 

Mere fleksibel behandling for patienten

Med den nye model tilpasser man tilbuddet til den enkelte patient ud fra behovet lige nu og her, forklarer Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør i Psykiatrien.

I den aktuelle struktur er der lige nu en række adskilte enheder, der arbejder med den samme sygdomsgruppe, hvor nogen arbejder med patienten i faser, der kræver intensiv kontakt, mens andre arbejder med patienten i perioder, der kræver mindre intensiv kontakt. Det samler man nu i enheder, der indeholder flere tværfaglige teams.

- For patienter med svær psykisk sygdom er tilstanden ikke statisk, så der kan hurtigt blive behov for et intensivt tilbud ved eksempelvis tilbagefald. Det forbedrer den nye model mulighederne for. Patienten tilknyttes et tværfagligt team, som løbende kan vurdere, hvordan man bedst hjælper patienten i den aktuelle situation. Det betyder blandt andet, at alle patienter kan tilbydes intensiv behandling, når der er brug for det, og så tilpasser man til standardbehandling, når patienten har det bedre, siger Tina Gram Larsen.

Patientens ressourcer skal bringes i spil

F-ACT-modellen stammer fra Holland, og der er gode erfaringer med den både internationalt og i Danmark.

Eksempelvis arbejder man med modellen i Norge og Sverige, mens det i Danmark er Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der har indført det. Ledende psykolog i Psykiatriens Klinik Nord, Torben Østergaard Christensen, sidder i styregruppen for arbejdet med at få oversat modellen til nordjyske forhold, og skal være F-ACT funktionsleder i Klinik Nord. Han peger på flere gevinster for den enkelte patient.

- De tværfaglige teams slår så at sige en ring om patienten i både de gode og dårlige perioder, så man kan justere behandlingen efter behov, siger Torben Østergaard Christensen.

Han forklarer, at man med F-ACT skal arbejde målrettet mod en samlet bedring hos patienterne ved blandt andet at arbejde med deres styrker.

- Der vil hele tiden være et skarpt fokus fra os på at finde frem til patientens egne ressourcer og bringe dem i spil med henblik på at skabe det bedst mulige liv for den enkelte.

Tættere samarbejde med kommuner

Som led i det vil der også blive et langt tættere samarbejde med det kommunale niveau.

- Det handler både om, at patienten ser en sammenhæng mellem de forskellige tilbud, og at få patienten integreret i samfundet, eksempelvis med tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, hvor den enkelte kan få en følelse af at lykkes og skabe gode relationer, siger Torben Østergaard Christensen.

Det forventes, at de første patienter vil blive tilknyttet et F-ACT-team fra november, men selve implementeringen vil forløbe over længere tid - erfaringen fra andre steder siger cirka et år.

Der vil i forbindelse med den kommende budgetproces blive søgt om midler til ansættelse af personale med brugererfaring samt en mindre yderligere personaleudvidelse.