LIGE NU:

Når psykisk syge dræber: Større risiko for at blive dræbt i Nordjylland

Nordjyder er dobbelt så udsatte for at blive slået ihjel af en psykisk syg, som gennemsnittet i resten af landet. Det viser nye tal fra Justitsministeriet.

Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, har  på baggrund af TV2 Nords dækning bedt Justitsministeriet svare på, hvor mange drab psykisk syge har begået i Danmark de seneste fem år - og hvor mange af de drab, der blev begået i Nordjylland. Det sker efter, at vi på TV2 Nord har fortalt, at 14 nordjyder har mistet livet til en psykisk syg gerningsmand i samme periode.

Ifølge Justitsministeriets tal  har der på landsplan være fældet dom i 48 sager om manddrab - herunder 8 i Nordjylland. Flere af de drabssager, som TV2 Nord har omtalt er ikke med i statistikken endnu , f.eks. fordi der ikke er faldet dom endnu.

Preben Bang Henriksen er overrasket over de høje nordjyske drabstal.

- Jeg synes det er rystende, at der dels på  landsplan er så mange drabssager, hvor en psykisk syg er drabsmand, men som nordjyde er det endnu mere rystende, at vi har så mange tilfælde her hos os.

 

Region Nordjylland har allerede iværksat en undersøgelse af de mange nordjyske drabssager. Alligevel kommer det bag på flere regionsrådspolitikere, at Nordjylland tilsyneladende tegner sig for dobbelt så mange sager, som landsgennemsnittet.

- Jeg synes, det er bekymrende og tankevækkende, at vi i Nordjylland ligger så højt i statistikken. Derfor har vi også bedt om en redegørelse fra psykiatrien, for at få klarhed over, om vi har en anden praksis på området end de andre regioner, siger Per Larsen, Konservative.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, er overrasket og justitsministeriets tal. 

Lene Linnemann er skeptisk over for Justitsministeriets tal.

- Jeg tager forbehold for de tal, fordi jeg ikke ved, hvordan de er registret i de andre regioner. Hvis tallene holder og vi måske har flere drab begået af psykisk syge i Nordjylland end i resten af landet, så kan jeg ikke finde en forklaring på det, siger Lene Linnemann (SF), der er 2. næstformand i Region Nordjylland. 

TV2 Nord har dokumenteret, at mindst 14 nordjyder har mistet livet til en psykisk syg drabsmand eller kvinde de seneste fem år. Af dem havde 6 umiddelbart før drabet været i kontakt med psykiatrien. Men ingen af de 6 blev tilbageholdt i psykiatrien, fordi de lægefagligt ikke blev vurderet at være akut behandlingskrævende eller til fare for sig selv eller andre.

Lægefaglig direktør i Psykiatrien i Nordjylland Tina Gram Larsen siger:

- På baggrund af det mediefokus, der har været på de mange tragiske hændelser har vi indledt en undersøgelse af hver enkelt drabssag, for at se, om der var noget vi kunne havde gjort anderledes – og var der noget vi skulle havde gjort anderledes. Vi vil inddrage politiet og evt. de pårørende, så vi kan se, om vi skal gøre tingene anderledes i fremtiden.

Psykiatrien i Nordjylland kan ikke genkende tallene fra Justitsministeriet, men vil heller ikke offentliggøre deres egen statistik på området.

- Vi har ikke de samme tal som Justitsministeriet. Jeg kan ikke fortælle dig det rigtige tal pga. vores tavshedspligt. Jeg tror ikke, man kan bruge statistik i den her sammenhæng, og  jeg ved, at antallet af drab i Nordjylland kan variere med en faktor 3 fra år til år, siger Tina Gram Larsen.

Både politikere og i psykiatrien er man enige om, at der er behov for at få undersøgt om der er en forklaring på de mange nordjyske drabssager. Psykiatrien afviser dog på forhånd, at de ikke administrerer psykiatriloven ens fra år til år.

- De mange drabssager er ikke et udtryk for, at vi har ændret praksis i forhold til, hvordan vi vurderer, om vi kan tvangsanbringe en person og hvordan vi anvender psykiatriloven, men et sammenfald af uheldige omstændigheder, siger Tina Gram Larsen.

Sideløbende med Region Nordjyllands undersøgelse af de mange drabssager vil Preben Bang Henriksen kræve dokumentation for, at loven administreres ens i hele landet.

- Jeg vil nu gå til både sundhedsministeren og justitsministeren og bede dem levere sammenlignelige tal på området, for det er ikke tilfredsstillende, hvis nordjyder er dobbelt så udsatte for at møde en psykisk syg drabsmand, som andre danskere, siger Preben Bang Henriksen.